Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-01-14

Vänersborgs kommunala utomhusanläggningar öppnar för unga

Konstgräsplan Vänersvallen Nord

Kommunala konstgräsplaner öppnar från och med 2021-01-15 för ledarledda träningar för barn födda 2005 eller senare.

Det gäller träning som kan ske under smittskyddssäkra förhållanden. Se rekommendationer på Riksidrottsförbundets webbplats och information till idrottsföreningar på Folkhälsomyndighetens webbplats. Utomhusanläggningarna är inte öppna för personer födda 2004 eller tidigare.

Anledningen till beslutet är att den senaste statistiken visar att smittspridningen i Västra Götaland i stort, liksom vårdbelastningen i NU-sjukvården glädjande nog minskar något. Beslutet gäller tills vidare och kan komma att omprövas om situationen ändras. För väl avvägda beslut följer vi Folkhälsomyndighetens rekommendationer och gör bedömning utifrån lokal/regional smittspridning och vårdbelastning i samråd med Smittskydd Västra Götaland.

Kommunala inomhusanläggningar, Arena Vänersborg och Brätte Ishall är fortsatt stängda för alla åldrar.

Vinterskötsel av konstgräsplanerna

Under rådande väderförutsättningar gäller vinterskötsel av konstgräsplanerna. Under kvällar och helger är det tjänstgörande vaktmästare som fattar beslut om och när snöröjning av konstgräsplaner ska ske och hur snöröjning ska prioriteras i förhållande till andra arbetsuppgifter. Om det finns snö på planen får den inte beträdas då det finns risk för isbildning och det är svårt att återställa planens kvalité. Snöröjning påbörjas först efter att det slutat snöa och så fort det är möjligt utifrån övrig planerad verksamhet.

Prioriteringsordning vid snöfall

Då Arena Fritid inte har resurser för att snöröja alla planer samtidigt är en prioritering nödvändig. Prioriteringen är gjord utifrån var flest träningstimmar är bokade.

  1. Vänersvallen Syd
  2. Vänersvallen Nord
  3. Hallevi IP
  4. Sörbyvallen