Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-07-05

Vänersvallen Nord avstängd för byggnation under v.31

Bild på Vänersvallen Nord

Arbete med bland annat byte av belysningsmaster har påbörjats på Vänersvallen Nord och kommer att pågå hela sommaren.

Sedan byggstart har vissa träningar och matcher genomförts parallellt med byggnadsarbetena och det har lett till några incidenter som stört föreningarnas aktiviteter och entreprenörens arbete. För att förhindra fler incidenter samt förebygga risk för skada/olycka har Kultur- och fritidsförvaltningen beslutat att stänga av Vänersvallen Nord för aktiviteter under v.31 i första hand.

Föreningarnas aktiviteter kommer att kunna genomföras men förvaltningen erbjuder då alternativa tider och/eller fotbollsplaner.

Anna Svensson

Förvaltningschef