Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-06-23

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Brandhärjad skog avverkas

Mycket farligt att vistas i området under avverkningen.

Skogsbranden som ägde rum för några veckor sedan mellan Skaven och Brätte har skadat skog som nu riskerar att angripas av skadeinsekter. Därför måste vi nu maskinavverka all granskog i brandområdet. Därför kommer vi att påbörja avverkningen inom kort för att undvika att det blir omfattande insektsskador på omkringliggande skog.

I dagarna (slutet av juni) kommer avverkningen att äga rum. Det är mycket farligt att vistas i närheten av brandskadad skog och avverkningsmaskiner. Håll rejält säkerhetsavstånd till både avverkningsmaskiner och brandskadad skog.

Vid frågor kontakta:
enhetschef för skog och natur Morgan Fast.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Nygatan 76

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
morgan.fast@vanersborg.se