Hoppa till innehåll

Om Arena-Fritid

Enheten Arena-Fritid ansvarar för Vänersborgs kommuns alla fritidsanläggningar, Arenan och Sportcentrum är en del av denna verksamhet.

När Sportcentrum invigdes 1964 var satsningen på ett samlat idrottscentrum något unikt i Sverige. 2003 gjorde Arena Fritid en visionsplan för hela området som bland annat lyfte fram den stora tillgång som Sportcentrum är för inte bara vänersborgare utan också idrottsturistiskt sett. 

Med kommunens stora satsningar de senaste åren på Nya Vänersvallen, Gymmixhallen och inte minst Arena Vänersborg har Sportcentrum fått nya unika möjligheter till både idrottsliga och kulturella aktiviteter och evenemang.

KONTAKT

Postadress
Arena-Fritid
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Arena Vänersborg,
Brättevägen 15

E-post
fritid@vanersborg.se