Hoppa till innehåll

 

Basutbud Vänersborg

Förskolan

År 4-5 Årstiderna I det här projektet får barnen gestalta årstiderna genom att vi använder oss av typiska väder och företeelser för årstiden. Med hjälp av bilder och musik får barnen utveckla sin kroppskännedom genom att röra sig stort, smått, snabbt, långsamt, hårt och mjukt. Tillsammans med musiken bygger vi upp de olika stämningarna för varje årstid. Tillslut blir det en enda lång årstidsdans! Barnens egen fantasi och uttryck ligger i fokus.

Handledarinformation , 775 kB, öppnas i nytt fönster. (, 775 kB)

Årskurs 2

Åk 2 ”Flyttfåglar” ”Flyttfåglar” riktat till åk 2. Projektet och är kopplat till följande punkter ur kursplanerna: Biologi: Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende samt fåglars (djurs) anpassning till årstider. Geografi: Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor. Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser? Vi tar avstamp i fåglars rörelsemönster och rör oss via deras flyttstreck och navigation till att beröra människors orsaker att flytta och känslan att vara trygg/otrygg. Barnkonventionen: med fördel går det även att koppla till arbetet kring barnkonventionen, särskilt då artiklarna 2, 3 samt 6.

Årskurs 6

Sidan är under uppbyggnad. Aktuell information kommer att publiceras efter årsskiftet.

Årskurs 8

.Åk 8 "Koppla bort autopiloten" Under tre tillfällen får ungdomarna/eleverna möta dans som konstform samtidigt som vi skapar medvetenhet kring normer. Vad är dans? Vem kan dansa? Vad är normer? Vem sätter normerna?

Tillsammans utforskar vi dessa frågeställningar i dansen och stannar upp för reflektion och samtal kring det vi upplevt. Under lektionstillfällena får ungdomarna/eleverna även arbeta med en koreografi där takt, rytm och rumsliga formationer och egna initiativ utforskas.

KONTAKT

Enhetschef
Katarina Stella

Telefon:
0521-72 19 33

E-post:
katarina.stella@vanersborg.se

Vik. Enhetschef
Victoria Hallqvist

Telefon:
0521-72 24 03

E-post:
victoria.hallqvist@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Postadress:
Vänersborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
462 85 Vänersborg