Hoppa till innehåll

 

Skapande skola

Vill du göra som så många andra kommuner runtom i väst? Vill du fördjupa dina elevers kunskaper i dans, kropp och rörelser? Ett möte med dans! Danspoolen har stor erfarenhet av Skapande skola-projekt med inriktning dans.

Barns och ungas rätt till kultur är prioriterat i kulturpolitiken. Skapande skola är tänkt att stärka samverkan mellan skolan och det professionella kulturlivet. Målet är att eleverna ska få tillgång till kulturens alla uttrycksformer och att deras möjligheter till eget skapande ökar. Skapande skola-medel Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. söks från Kulturrådet, och är ämnade för barn och unga F-9. Danspoolen Vänersborg kan erbjuda dansprojekt som kan kopplas till skolans värdegrund eller olika skolämnen etc. Kontakta Danspoolens enhetschef för bokning och mer information om våra Skapande skola-projekt.

Nedan kan ni se exempel på hur det kan se ut i några av våra Skapande skola projekt. 

Varje projekt är tre tillfällen.

Förskolan Årstiderna 4-5år

I det här projektet får barnen gestalta årstiderna genom att vi använder oss av typiska väder och företeelser för årstiden. Med hjälp av bilder och musik får barnen utveckla sin kroppskännedom genom att röra sig stort, smått, snabbt, långsamt, hårt och mjukt. Tillsammans med musiken bygger vi upp de olika stämningarna för varje årstid. Tillslut blir det en enda lång årstidsdans! Barnens egen fantasi och uttryck ligger i fokus.

F-3 Dansmatte

Vi bekantar oss med siffror, addition, subtraktion, 10-kompisar och olika former. Genom att använda kroppen konkretiseras och visualiseras matematik och matematiska samband. Vilka siffror finns i kroppen? Hur kan vi gestalta matematiska former och geometriska mönster? Det blir en alternativ och kreativ lärandemiljö. Innehållet på lektionerna är anpassade efter årskurs.

Åk 2 ”Flyttfåglar”

Detta skapande skola projekt och är kopplat till följande punkter ur kursplanerna: Biologi: Stjärnbilder och stjärnhimlens utseende samt fåglars (djurs) anpassning till årstider. Geografi: Rumsuppfattning med hjälp av mentala kartor och fysiska kartor. Att flytta inom ett land och mellan länder. Vad detta kan ha för orsaker och få för konsekvenser? Vi tar avstamp i fåglars rörelsemönster och rör oss via deras flyttstreck och navigation till att beröra människors orsaker att flytta och känslan att vara trygg/otrygg. Barnkonventionen: med fördel går det även att koppla till arbetet kring Barnkonventionen särskilt då till artiklarna 2, 3 samt 6.

NYTT!!! Åk 3-6 "Vi dansar Barnkonventionen".

Dansprojektet är förankrat i barnkonventionens artiklar med syftet är att förstärka förståelsen för konventionen genom rörelse. Tanken är att det kan fungera som ett bra komplement till teoretisk genomgång av FN:s barnkonvention. Vid tre tillfällen kommer vi att belysa tre teman - Identitet och kropp, Yttrandefrihet och Rätt att vara barn – som samlar flera av artiklarna och uppmuntrar barnen att genom rumsliga och fysiska övningar närma sig något av innebörden i konventionen. Vi riktar oss mot åk 3-6 i detta projekt och ser fram emot ta oss an det här högaktuella och viktiga ämne tillsammans med barn och lärare!

Åk 4-5 Samarbetet/KROM

Projektet syftar till att utforska hur kroppen förhåller sig till rummet och varandra. Krom är ett konstpedagogiskt verktyg där eleverna får öva på samarbete, koncentration och att hitta nya möjligheter. Vi använder oss av olika rörelsekvaliteter och nivåer i rummet när vi skapar dans individuellt och tillsammans.

Åk 5-6 Lyftet

Eleverna får i detta projekt möta dans som konstform och under tre lektioner ges redskap för att kunna skapa dans tillsammans. I projektet bekantar eleverna sig med rörelseord, kompositionsverktyg och bilder för att sedan lära sig att lyfta varandra på olika sätt. Elevernas kreativitet och egna tolkningar är centralt för projektets utformning.

Åk 7-9 Street

Genom både teoretiska och praktiska övningar och samtal får eleverna fördjupa sig i street-kulturen. Varifrån härstammar streetdansen?Vilka olika inriktningar finns? Hur förhåller sig dansen till de andra streetuttrycken; musik, graffiti, mode, konst etc. Vi ser på klipp och praktiserar själva. Projektet förhåller sig till samhällskunskap och subkulturer. 

streetdance

Åk 7-9 Modernt/Nutida dans

I det här projektet får eleverna uppleva dansen genom den moderna stilen. Modern dans är en samlingsbeteckning på en rad dansstilar som under 1900-talet och 2000-talet legat i fokus för den sceniska konstnärliga dansens utveckling. Till skillnad från den klassiska baletten, som är stram och hållen, och jazzdansen som är rytmisk och showig, betonar de moderna dansformerna ett friare och mindre regelstyrd rörelsevokabulär. Modern dans är förknippad med golvkontakt, "tyngd" i dansrörelserna, och med experiment med kropp, rum och musik. Här betonas naturlighet, andning, spänning/avslappning etc. Första lektionen är teoretisk och lägger grunden för de två kommande praktiska lektionerna. Eleverna kommer att få använda sig av olika koreografiska verktyg när vi arbetar fram en koreografi inom den moderna stilen.

Nytt projekt!! Åk 8 "Koppla bort autopiloten"

Under tre tillfällen får ungdomarna/eleverna möta dans som konstform samtidigt som vi skapar medvetenhet kring normer. Vad är dans? Vem kan dansa? Vad är normer? Vem sätter normerna?

Tillsammans utforskar vi dessa frågeställningar i dansen och stannar upp för reflektion och samtal kring det vi upplevt. Under lektionstillfällena får ungdomarna/eleverna även arbeta med en koreografi där takt, rytm och rumsliga formationer och egna initiativ utforskas.

Vi har också möjlighet att skräddarsy projekt som passar din skola, elever, temavecka eller inriktning. Hör av dig till vår enhetschef och boka.

Danspoolens vision: Skapande, stärkande, utvecklande i bredd och spets

KONTAKT

Enhetschef
Katarina Stella

Telefon:
0521-72 19 33

E-post:
katarina.stella@vanersborg.se

Vik. Enhetschef
Victoria Hallqvist

Telefon:
0521-72 24 03

E-post:
victoria.hallqvist@vanersborg.se

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Postadress:
Vänersborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
462 85 Vänersborg