Hoppa till innehåll

 

KOKO Kommunkoreograf

Vänersborg får en kommunkoreograf 2022

Vänersborg får en egen kommunkoreograf, som under ett år kommer att arbeta med dans och rörelse. En egen kommunkoreograf är en unik möjlighet för invånarna i en kommun att möta danskonst, på oväntade platser och i nya sammanhang. Det ger även kommunkoreografen inspiration och utmaning att under ett ettårigt dansresidens sprida och förmedla dansupplevelser som varar länge. Vi hoppas att mötet mellan danskonst och vår kommun öppnar upp för nya sätt att uppleva, samarbeta och utvecklas.

Tradition av arbete med dans i Vänersborgs kommun

I Vänersborgs kommun har vi arbetat med dans länge. Dels pedagogiskt genom Danspoolen, där sex danslärare träffar barn och ungdomar i dansundervisning både på skoltid och på fritiden. Dels har vi också satsat på dans som scenkonst och visar professionella dansföreställningar i skolan och för allmänheten. Vi har medverkat i en rad regionala dansprojekt, haft dansresidens och vi arrangerar varje år VBG Dance festival för unga dansare och ung publik.

Vår ambition är att erbjuda ett brett utbud av dans till våra invånare, med ett särskilt fokus på barn och unga. Vårt utbud bygger på delaktighet och tillgänglighet, i ett medborgarperspektiv. Kommunkoreograf är ett ytterligare steg att arbeta och fördjupa oss i dans.

Tema

Residensets tema är Step forward. För oss handlar temat om utveckling men också om mod, vilket tar utgångspunkt i kommunens övergripande inriktningsmål att skapa jämställda och jämlika förutsättningar för att påverka sitt liv.

Utlysning

Just nu är vi i processen att rekrytera en kommunkoreograf. Kommunkoreografen väntas rekryteras under våren och kommunkoreografen arbete fortlöper i ett år.

Ansökan stängde 20 mars 2022.

Projektgrupp

I projektgruppen från Vänersborgs kommun finns representanter från Kultur- och fritidsförvaltningen, Kommunstyrelsen/avdelning för hållbar utveckling, Barn- och utbildningsförvaltningen samt Socialförvaltningen.

Projektgruppen har arbetat fram temat och finns med för att följa och bidra till den gemensamma processen. Projektledare för KOKO Kommunkoreograf i Vänersborg är Malin Haglund, enhetschef kultur på Kultur- och fritidsförvaltningen.

Från Västra götalandsregionens Förvaltningen för Kulturutveckling finns danskonsulent Anna Åkerström med att stötta och handleda arbetet.

KOKO Kommunkoreograf är ett nationellt dansprojekt

Projektet KOKO Kommunkoreograf var från början ett treårigt interregionalt projekt som drevs av Dans i Stockholms stad och län (DIS) 2016-2018. Västra Götalandsregionen anslöt sig 2018. Åren 2020-2022 är Förvaltningen för Kulturutveckling i Västra Götaland nationell projektägare. KOKO Kommunkoreograf får medel från Kulturrådet.

Just nu pågår KOKO-projekt i en rad andra kommuner. Exempel på kommuner som har haft eller har KOKO i Västsverige är Mölndal, Härryda och Tjörn.

Mer information

Vill du veta mer hur kommunkoreografer arbetat i andra kommuner eller om projektet i stort?

På Västra Götalandsregionen webb finns mer info om den långsiktiga satsningen på dans Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster..

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se