Hoppa till innehåll

 

På väg 45 - AiR

”På väg 45” är ett samarbete mellan tre kommunala konsthallar, Trollhättan, Åmål och Vänersborg. Utöver att visa konst används ofta kommunala konsthallar som en samlingspunkt för lokala utövare. Det är något konsthallarna vill främja genom att både synliggöra och möjliggöra.

Med stöd av Fyrbodal och Västra Götalandsregionen genomförs ett AiR över kommungränserna för att utveckla konsthallarna och bilda en arbetsplattform för professionella konstnärer och kreatörer i östra Fyrbodal.

Residenter för 2023

Deltagare som valts ut till årets residens är Maja Bakken, Elin Wikström, Karon Nilzén Jonsson, Sepa Sama, Haifa Safa och Johan Lundberg. Juryn bestod av representanter från de tre konsthallarna samt även fem av fjolårets residenter. Ett av målen med deltagarna var att ha en spridning av olika konstnärliga och kreativa områden.

Den 13 februari startar den fyra veckors långa residensperioden i Trollhättan och Vänersborg. I Trollhättans konsthall kommer Elin Wikström arbeta med sitt projekt ”Fest som protest, protest som fest” och Maja Bakken arbetar med ett deltagarbaserat projekt med fokus på leken som aktivitet riktat till vuxna kvinnor. I Vänersborgs konsthall eftersöks den kvinnliga kroppens historia av Haifa Safa, skådespelare och regissör, medan ljudkonst utvinns med olika undersökande metoder av Johan Lundborg. Två veckor senare, den 27 februari startar Karon Nilzén Jonsson arbetet med ett återbrukstematiskt kulturskapande i Åmåls konsthall och fotografen Sepa Sama påbörjar sina konstnärliga vandringar kring Åmåls stad.

Under residensperioden kommer alla konsthallarna hålla öppet som vanligt och du som besökare får då ta del av konstnärernas arbetsprocesser i realtid. Det kommer även ges tre offentliga arbetsseminarier i de olika konsthallarna där vi alla ges möjlighet till att höra om deltagarnas egna tankar och idéer om sina respektive projekt.

Vänersborgs residenter

Svartvitt foto, kvinna sitter på stol framåtlutad. Hon har stort lockigt mörkt hår.

Haifa Safa är skådespelare och regissör. Hon djupdyker hon ner i gamla arkiv, minnen och historier som hon tolkar och väver samman i en kombination av fantasi och verklighet. Under sitt residens i Vänersborgs konsthall kommer hon producera ett multimedialt verk. Verket Haifa ska arbeta med är att skapa en huvudkaraktär som leds in på en resa för att finna identiteten till den kropp den intar. Det är ett sökande efter individens identitet. Vem och vad bygger människans möjligheter, historia och framtid?

skog med en man hukande i ena endan med ansiktet vänt bortåt

Johan Lundborg

Johan Lundberg är gitarrist och kompositör. Han arbetar improvisatoriskt och är intresserad av att utforska nya kompositions möjligheter och finna forum där hans ljudverk kan verka. Under residenset kommer Johan använda sig av utställningshallen som en öppen studio efter att genom fältarbete samla in material runt om från Vänersborg. Projektet blir ett sökande efter Vänersborg egna DNA i ljud.

AiR deltagare 2022

Pernilla Eskilsson är konstnär som arbetar performativt, och under sin residensvistelse kommer hon arbeta med en sorgeprocession, en ny ritual för att sörja i spåren av pandemin. Pernilla arbetar i Trollhättans konsthall.
http://www.pernillaeskilsson.com/ Länk till annan webbplats.

Carmen Olsson är dansare och koreograf, och kommer under residenset att arbeta med sitt projekt Nature Remains, om träd och vårt behov att knyta an till och bättre förstå trädens betydelse i våra liv. Carmen arbetar i Trollhättans konsthall.
https://carmenolsson.com/ Länk till annan webbplats.

Alexander Stevenson är konstnär som arbetar med frågor kring plats, historia och platsanknuten kultur. I residenset kommer han fördjupa sitt arbete kring Falu rödfärg, på en och samma gång symbolen för lantlig idyll och en produkt av Sveriges väg in på den globala handelsarenan. Alexander arbetar i Vänersborgs konsthall.
http://www.alexanderstevenson.com/ Länk till annan webbplats.

Läs mer om Alexander Stevenson

Man som karvar i trä i ett mörkt rum

Möt Alexander Stevenson, deltagare i residenset i Vänersborgs konsthall! Alexander är praktiserande konstnär som utforskar det komplicerade förhållandet mellan historiska narrativ, platsers kulturella berättelser och kolonialt tänkande. Han arbetar multidiciplinärt, ofta med rumsliga installationer, video och med noggrann research, och ofta i samarbete med sakkunniga inom discipliner som historia etc.

Alexander är ofta verksam i det offentliga rummet och har initierat och producerat residens.

Under residenset kommer Alexander gräva djupare i fenomenet med den smått ikoniska Falu rödfärgen, på en och samma gång en symbol för lantlig svensk idyll och en del av Sveriges resa mot globalisering under 1800-talet, då den också fungerade som bottenfärg för handelsfartyg genom sin sammansättning av metaller och mineraler.

Alexander kommer utforska färgens kulturhistoriska sammanhang och arbeta med processer för att undersöka dess kemiska struktur och egenskaper. Det kommer produceras färg av jordarter på plats i konsthallen, såväl som dokumentära inslag som blir en del av Alexanders pågående arbete kring plats, kulturell identitet och materiella förutsättningar i den historiska utvecklingen.

Emilia Brodén är dramaturg och kommer under residenset arbeta med ett projekt där hon lyfter fram de äldres berättelser och erfarenheten av isolering under pandemin, vilket sedan kan bli underlag för ett rumsligt scenkonstverk. Emilia arbetar i Vänersborgs konsthall.

Läs mer om Emilia Bodén

Profilbild i svart vitt på ung leende kvinna med långt hår och lugg

Möt Emilia Brodén, skribent och dramaturg som medverkar i residenset i Vänersborgs konsthall! Emilia har en bakgrund som teatervetare och litteraturpedagogik och arbetar frilansade som journalist.

Under residenset kommer Emilia arbeta med material till ett manus för ett scenkonstverk som bygger på berättelser om och erfarenheter av isolering under pandemin. Det är de äldres röster hon vill lyfta fram, och residensperioden blir en tid för uppsökande och intervjuande bland mycket annat, för att samla materialet att berätta utifrån.

Johan Björklund är slagverkare och kommer i residenset att arbeta fördjupat i att skapa svaga ljud och lågmälda sätt att arbeta med trummor. Till sin hjälp har han instrument med breda tonomfång och okonventionella material. Johan arbetar i Åmåls konsthall.
https://www.johanbjorklund.se/ Länk till annan webbplats.

Julia Riordan är konsthantverkare med inriktning på textil, men arbetar även med muralmåleri och andra tekniker. I residenset kommer hon arbeta med tekniken quilting och lappteknik. Julia arbetar i Åmåls konsthall.
https://juliario.com/ Länk till annan webbplats.

KONTAKT

Ordinarie öppettider:
Tisdag - Torsdag 12 - 18
Lördag 11 - 15

Stäng: Julafton, 24/12
Stängt: Nyårsafton 31/12

Under omhängning och röda dagar är konsthallen stängd.

Besöksadress:
Kulturhuset/Folkets Hus
Kungsgatan 15, Vänersborg

Telefon:
0521-72 24 00

E-post:
konsthallen@vanersborg.se

Postadress:
Vänersborgs kommun
Vänersborgs konsthall
462 85 Vänersborg

Tillgänglighet i Kulturhuset/Folkets Hus: Hiss
Handikappstoalett
Handikappsparkering

Direktlänk till Tillgänglighetsdatabasen för mer information. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Enhetschef
Malin Haglund tel. 0521-72 14 08