Hoppa till innehåll

 

Lathund Kulturveckan 2022

Om Kulturveckan

Uppdraget

Kulturveckan i Vänersborg arrangerades första gången hösten 2013 som ett resultat av ett uppdrag från dåvarande Kulturnämnden i Vänersborgs kommun.

Syftet

Uppdraget gavs med syfte att synliggöra den lokala kulturverksamhet som kulturföreningar, studieförbund, bygdegårdar, hembygdsgårdar och övriga kulturaktörer bedriver runt om i kommunen. I uppdraget ligger också att visa på kultursektorns bredd, vilket innebär att utbudet ska spegla olika konst- och kulturyttringar, samt rikta sig till olika målgrupper. Kulturveckan ska kännas angelägen för och vara tillgänglig för kommunens alla invånare.

Tid

Kulturveckans invigs lördagen den 22 oktober 2022. Plats och omfattning meddelas senare.

Plats

Aktiviteter äger rum i hela kommunen. De föreningar som inte har tillgång till egen lokal har möjlighet att, utan kostnad, boka lokal i Folkets hus eller Stora biografen i centrala Vänersborg.

Vem kan medverka som arrangör?

Kulturveckan är i princip öppen för alla som vill arrangera något med kulturanknytning. Alla evenemang måste dock anmälas till och godkännas av kommunen för att vara med i Kulturveckans folder och marknadsföring.

Kontakt

Projektledare är Malin Haglund. Du är alltid välkommen att kontakta dem via malin.haglund@vanersborg.se

Arrangörens roll


Rättigheter

 • Rätt till hjälp med fria lokaler i Folkets hus och Stora biografen.
 • Rätt till hjälp med tryckkostnader på kommuntryckeriet, upp till 20 st A3-affischer.
 • Rätt till hjälp med marknadsföring enligt specifikation på nästa uppslag.
 • Rätt till öronmärkt stöd för kultur- och bygdegårdsföreningar som beviljats riktat verksamhetsbidrag 2022. Stödet uppgår till 2 000 kr. Det betalas ut efter medverkan med arrangemang under Kulturveckan samt redovisning av publiksiffror.
 • Möjlighet till extra ekonomiskt stöd, under förutsättning att sådant stöd har sökts i samband med att arrangemanget anmälts. Besked om eventuellt extra stöd ges 31/5.

Skyldigheter

 • Att vara representerade på minst ett av Kulturveckans planeringsmöten.
 • Att anmäla sitt bidrag, via formulär på vanersborg.se/kulturveckan, senast 15/5.
 • Att leverera information i text och bild om arrangemanget senast 9/9.
 • Att använda orden "Kulturveckan 2022" och officiell bild i sin marknadsföring.
 • Att använda egna ordinarie kanaler för marknadsförning.
 • Att skriva och skicka eventuella egna pressmedelanden.
 • Att bemanna sitt eget evenemang i den utsträckning som krävs. Att redovisa publiksiffror efter genomfört arrangemang, senast 15/11.