Hoppa till innehåll

 

2014

Maria Quarfordt Brising

Will War Water

18 januari - 22 februari, 2014

Maria är född 1978 i Kristinehamn och har utbildat sig på Valand i Göteborg. Numera bor och verkar hon i Vänersborg.

Marias sätt att närma sig teckning både tekniskt och i format liknar måleriet. Hon låter grafiten verka som en färg med otaliga grå nyanser. Hon räds inte stora mörka partier utan låter grafitens metalliska glans spela på ytan. Hennes verk är abstrakta men ger associationer och känslobilder långt utanför det språkligt formulerbara.

www.mariaqb.comlänk till annan webbplats

Planetskötarna

Pecka Söderberg

1 mars - 12 april, 2014

Pecka Söderberg är född 1962 och bor i Göteborg. Hans verk är ofta målade figurer i trä men även andra uttryck och material finns med i hans repertoar. Hans bildspråk är berättande med en skruvad underton som gör oss osäkra men också nyfikna. Han har genom åren haft en mängd egna utställningar och gjort ett flertal offentliga utsmyckningar. Är utbildad på Nordiska konstskolan i Karleby och konsthögskolan Valand i Göteborg.

www.peckasoderberg.comlänk till annan webbplats


Alfeus Mvula

23 april - 14 maj, 2014

Alfeus Mvula växte upp i en by på landsbygden i norra Namibia. Här är boskapen en viktig del av livet och att vakta boskap ingår i de ungas uppgifter. I hans bildvärld frammanas dessa minnen från barndomen som stundtals går över till det abstrakta.

Han har utbildat sig i Namibia men även i Tyskland. Alfeus arbetar huvudsakligen med skulptur och grafiska tryck. Periodvis är han på konstcentret Omuntu garden i Omaruru i Namibia.

Omaruru och Vänersborg är vänorter.

Omaruru i Vänersborg 2014

Projektet CONNECTING CULTURES

21/4 Gudtjänst med pastor Absalom Kheib och körledare Roger Nautoro, Alpha&Omega Church, Omaruru. Vänersborgs Kyrka kl 11.00.

23/4 Vernissage Alfeus Mvula Vänersborgs konsthall kl 17 - 19

23/4 Presentation av verksamheten vid Lutherska kyrkans kindergarten i Omaruru. Föreståndaren Renschia Uxam finns på plats. Folkets Hus kl 17 - 19

23/4 Öppen boxningsträning med Vänersborgs Boxningsklubb och Stefanus Kamangu från Stone Boxing Club, Omaruru. Kyrkans Hus kl 17 - 19

23/4 Afrikansk körhappening och gudstjänst. Vänersborgs kyrka kl 19

26/4 Grafisk workshop med Alfeus Mvula Vänersborgs Konstgrafiska verkstad, Edsgatan 5, kl 10-13.


Estestiska Programmet Bild

Birger Sjöberggymnasiet

22 maj - 1 juni, 2014

Examensutställning med Bildelever från Birger Sjöberggymnasiet. Eleverna visar i en samlingsutställning upp sin utveckling, genom en mängd olika material och tekniker t.ex akryl, keramik, glas, foto och digitala verk.

Jonathan Josefsson

7 juni - 26 juli, 2014

Konstnären Jonathan Josefsson är utbildad på Högskolan för design och konsthantverk i Göteborg där han började att göra färgstarka tuftade mattor av sina bilder.Under beteckningen Ollio har Jonathan gjort graffiti sedan tidiga ungdomsår. Under utställningen på Vänersborgs konsthall kommer Jonathan även vägleda ungdomar i utsmyckning av ett antal gångtunnlar vid Gropbrovägen i Vänersborg.

http://ollio.tumblr.com/länk till annan webbplats

Graffiti workshop 50+

Plantaget 7/6 kl 12 – 15.

I samband med Jonathan Josefssons vernissage arrangerades en workshop. Graffiti är kopplat till ungdomar och subkultur men hur är det egentligen att spraya en målning. Alla som inte kände sig hemma i verksamhet som riktar sig till ungdomar fick en möjlighet att prova på. Under handledning av konstnären Camilla Boström genomfördes denna workshop.


Katarina Fornell och Bengt Mörck

16 augusti - 20 september, 2014

Bengt och Katarina är far och dotter. Båda har jobbat med måleriet och färgen som grund i en kraftfull bildvärld. Finns där ytterligare något släktskap i deras bilder är en fråga man frestas att ställa sig. Katarina berättar om sina bilder att: ” I mina motiv utgår jag ofta från naturen, och under arbetes gång försöker jag ta till vara på vad som händer med bilden och lita på min intuition.”

Bengt Mörck gick bort i våras 84 år gammal.

Jonny Forsström

Art in Progress

1 oktober - 25 oktober, 2014

Jonny Forsström har varit verksam som konstnär sedan 1964. Nu visar han i Vänersborgs konsthall under titeln Art In Progress aktuella teckningar och akvareller.

Utställningen öppnas och introduceras av Göran Vogel-Rödin.

Teckningsfestival på Vänersborgs konsthall

28 oktober - 7 november, 2014

Konstnärerna Elin Flognman och Maria Q Brising startar upp en teckningsworkshop som pågår i två veckor, med början under Kulturveckan.

ÖPpen planlösning!

Kom och lek med översiktsplanen och planera fysiskt på konsthallen! Klipp och klistra, teckna och skriv och låt en drömbild av Vänersborgs kommun växa fram. När du lämnar konsthallen har kartan ändrats och platsen är inte den samma!

Öppen form – anteckningar om skönhet och rum

15 november 2014 – 7 januari 2015

Asbjörn Andresen och

Lisa Sigfridsson

Utställningen är baserad på idén om rummet som konstform. Liknande tankar finns i konsthistorien från El Lizzitskys The Proun Room till Open form-rörelsen som startade med Oscar Hansen i Warszawa på 1960-talet. De finns också i många olika sammanhang i dagens konstsituationer, från bildkonst till arkitektur och teater. Vi har diskuterat och problematiserat de här tankarna över en tid och också använt dem i undervisning i olika sammanhang som en metod för diskussion om kvaliteter i det offentliga rummet.

”Byggstenar” i processen ärett antal kraftfulla bildelement med fokus på färgens sinnliga verkan. De är i dialog genom placering, kontrast, rytm, storlek, intensitet, komplementaritet, etc.andra objekt i rummet – öar – där material, mängd, sammanhållning, emballage, grad av transparens, vithet, förgänglighet, etc., tillsammans blir meningsbärande, skapar nya ledtrådar.

Det har varit en överordnad idé att utställningen ska kunna ge en upplevelse av skönhet och mening – och vara en utgångspunkt för en dialog om vad detta kan innebära för var och en. Vi önskar att dialogen sedan kan tas vidare till samtalet om det offentliga rummet och dess utveckling/utformning. Att ett samtal kan skapas med politiker, tjänstemän och en intresserad allmänhet, där sinnligheten och skönheten ges plats i en intellektuell kontext.

KONTAKT