Hoppa till innehåll

 

2015

Ny översiktsplan i Vänersborg

Chalmersstudenter presenterar sitt arbete 

13 - 17 januari, 2015

Vi är 35 studenter från masterprogrammet Design for Sustainable Development vid Chalmers Arkitektur i Göteborg. Under höstterminen 2014 har vi följt en kurs i planering och gestaltning för hållbar utveckling. På inbjudan av Vänersborgs kommun har vi tagit fram idéer och förslag kring hur ett hållbart Vänersborg skulle kunna se ut i framtiden.

Under hösten har vi besökt Vänersborg ett flertal gånger. En viktig del i vårt arbete har varit möten, intervjuer och diskussioner med människor som lever och arbetar i och kring Vänersborg och som känner till de lokala förhållandena. Intervjuerna har fungerat som komplement till geografiska områdesundersökningar och teoretiska studier.

I den här utställningen samlas vårt arbete, från och med den första inventeringsfasen till de avslutande projektförslagen. Vår förhoppning är att utställningen kan fungera som inspiration i diskussionen om Vänersborg framtida utveckling.

Utställningen finns i Bibliotekets hörsal januari ut.

 

Yngve Rådberg

24 januari - 28 februari, 2015

Det finns en obehaglig stämning i de berättelser som Yngve Rådberg målar upp. Vad har hänt och vad kommer att hända? Miljöerna och personerna känns kusligt bekanta men det är genom TV och filmmediet jag har upplevt detta inte i min egen verklighet.

Yngve Rådberg är född och uppväxt i Vänersborg men har efter studierna vid Kungliga Konsthögskolan fortsatt vara verksam i Stockholm. Detta blir hans första separatutställning i Vänersborg.

gramén & brothén

still lifes still alive?

7 mars - 18 april, 2015

Magnus Gramén och Yngve Brothén har varit verksamma konstnärer sedan början av 1980-talet med ett stort antal utställningar var för sig. Detta är dock första gången som de arbetar fram en utställning tillsammans under rubriken ”still lifes still alive?” Utställningen tar sitt avstamp i stillebenmåleriet och konstnärerna undersöker hur ett stilleben kan se ut idag och om det kan sägas ha någon giltighet i dagens samhälle. Utställningen rymmer både målningar, teckningar, objekt och assemblage.

Salong 2015

tema VI

6 maj - 6 juni, 2015

Kultur- och fritidsnämndens ordförande, Marika Isetorp invigde utställningen.

Vänersborgssalongen 2015 är en öppen salong. Alla som har lämnat in verk och förhållit sig till utställningens tema blir utställda. Årets tema är VI, det är fritt för konstnären att tolka temat.


GLAS PÅ GLAS OCH GLAS I KRAS

Ulla Forsell och Ahlin & Lehtonen

13 juni - 22 augusti, 2015

Utställningen öppnas av Bo Knutsson.

Ulla Forsell hör till det svenska studioglasets pionjärer.Sedan 1974 har hon blåst glas i egen hytta. Med hjärtat i det blåsta glaset vare sig det gäller kärlformer eller planglas leker hon med det dekorativt överdådiga som gränsar till Barocken. Hon lockar fram det sensuella i glaset och låter färgen skimra men skildrar även det dunkla och mystiska genom att använda gamla förspeglings tekniker. Naturen är ständigt närvarande.

Birgitta Ahlin och Sirkka Lehtonen är två konstnärer som sedan över trettio år arbetar med konstglas i arkitektur. De arbetar med kalla tekniker - slipar, borrar, etsar, graverar, laminerar, böjer och utforskar avancerade skärtekniker. Arbetar ständigt i gränslandet där arkitektur och konst flyter samman. Sedan 1996 har de arbetat med installationer av krossat glas i fria volymer med rummet som utgångspunkt.


XOM/Etosha

10 september – 17 oktober, 2015

Medverkande konstnärer Alfeus Mvula, Fillipus Sheehama, Inatu Indongo, Jo Rogge, Julia Hango, Peter Kewowo and Vilho Nuumbala

Utställningen öppnas den 10 september av Namibias ambassadör, Mrs. Morina Muuondjo

Den 10 september öppnade på Vänersborgs konsthall en utställning av sju namibiska konstnärer.

Utställningen utgår från en omfattande samling av namibiska fåglar och djur som finns på Vänersborgs museum och som samlades in under 1800-talets senare hälft av zoologen Axel W Eriksson och upptäcktsresande Charles John Andersson vilket sen blev grunden för museet som det ser ut idag. När man på Vänersborgs museum berättar historien görs det utifrån de båda upptäcktsresandenas perspektiv, vilket återger 1800-talets västerländska syn på världen, Afrika och Namibia. Vi vill med utställningen XOM/Etosha bredda detta och utöka berättelsen med ett samtida namibiskt perspektiv.

Inom ramen för GIBCA Extended, Göteborgs Internationella Konstbiennals regionala satsning, kommer vi att ta utgångspunkt i samtida, namibiska berättelser om Etosha, Namibias stora nationalpark. Syftet med utställningen är att, i enlighet med GIBCA:s tema, föra en diskussion kring hur historien konstrueras av dem som har makten och hur dessa konstruktioner får efterverkningar långt senare.

Turismen är en viktig näring för Namibia och landets naturvärden är exceptionella. Men hur långt får turismen styra och hur påverkas Namibia av vår förväntade bild av Afrika. På internet finns bloggar och hemsidor där Namibia framställs som ett eldorado för de som vill jaga exotiska djur. Det är främst olika sorters av antiloper men t ex framhåller man att Namibia är ett av de få länder man fortfarande kan jaga gepard i. Minst lika intressant och populärt bland besökarna är att jaga med kameran förstås.

Sen 1990 är Namibia fritt från Sydafrikanskt styre och apartheidlagar men vilka rättigheter har man och vilka rättigheter tar sig olika befolkningsgrupper idag. På Vänersborgs konsthall vill vi belysa dessa frågor och på så sätt ge ett komplement till samlingarna på Vänersborgs museum.

David Svensson

24 oktober - 28 november 2015

”Historier tar inte slut. De återberättas. De ekar genom tiden. Med en fot i det förflutna, på väg mot en framtid, bärande på ett löfte.”

Judith Hoos Fox

David Svensson använder sig i sin utställning av saker som lampkupor och boksidor, som han hittat på loppmarknader. Han ger tingen ett nytt sammanhang och en ny berättelse. En ny början växer fram ur det förflutna. Det övergivna blir till konst. David Svensson var som konstnär med och utformade Kulturaxeln i det vinnande tävlingsförslaget från 2011. Det ligger till grund för de förändringar som vi nu ser ta form.

Jag går efter vatten

Jill Lindström

5 december 2015 - 16 januari 2016

I utställningen möter vi ett flertal aktuella frågeställningar. Med utgångspunkt i vattnet lyfter hon frågor om både klimatförändringar och flyktingkris.

Vattnet är en grundläggande förutsättning för våra liv, vi består av vatten, vi måste dricka vatten. Det är även en vanlig orsak till att vi förflyttar oss mellan olika platser. Vi flyttar för att torkan breder ut sig, vi flyttar för att vattennivån höjs, vi flyttar för att kunna simma i ett varmare hav, vi flyttar för att dricka rent vatten, vi flyttar med hjälp av vatten och ibland drunknar vi.

Jill har sin ateljé på Konstepidemin i Göteborg. Hon undervisar på Dômens konstskola och har varit gästlärare i skulptur på Akademi Valand mellan 2006-2014.

KONTAKT

Skriv din text här...