Hoppa till innehåll

 

Konsthallen 2016

Lovisa Ringborg

23/1 – 5/3

Lovisa Ringborgs bilder är rena och stilfulla, men där ruvar en stämning av något okänt och undermedvetet som gör oss osäkra. Bilderna har en förbindelse med drömmarnas symbolladdade värld och formspråket knyter an till måleriets.

Lovisa är ursprungligen från Linköping, utbildad på Högskolan för fotografi i Göteborg och numera bosatt i Stockholm.

Claes Hake

19/3 – 30/4

Claes Hake utbildade sig på Valands konstskola i Göteborg. Han har genom åren arbetat i flera olika material och tekniker, men är kanske mest känd för sina stenskulpturer.

I utställningen på Vänersborgs konsthall visar han teckningar och skulptur. Hakes teckningar är till skillnad från hans stenskulpturer mer exprementella i form och färg och tillkomna ur ett meditativt flöde.

Marta Runemark & Sem Larsen
Menagerie
7 maj - 11 juni

I utställningen Menagerie möter vi Marta Runemarks och Sem Larsens bearbetning av sina intryck från nationalparker i Kenya och Tanzania. Det är ett nära möte med de exotiska djuren som väcker frågor om deras livsvillkor och framtid. Frågor som vi också kan ställa runt vår egen existens.
Marta och Sem bor och verkar i Öxnevalla mellan Borås och Varberg.
Utställningen är resultatet av en resa som blev möjlig genom medel från Tore G Wärenstam-stiftelsen.

Sem Larsen är fotograf och bilderna på utställningen är gjorda i fotopolymer (fotogravyr) och är grafiska blad.
Marta Runemarks skulpturer är gjorda i blandteknik.

Hannah Streefkerk och Greger Ståhlgren
18 juni – 13 augusti

Hannahs och Gregers konstnärliga arbete sker ofta platsspecifikt i landskapet. De använder sig av naturen som  arena och material.
Utställningen handlar om vårt förhållande till naturen.
Konstnärerna utforskar skiftningar som vi iakttar men sällan tänker på. De undersöker platser och försöker förmedla vad tiden och naturens kretslopp innebär för skogen och landskapet.

Nils Ramhøj

Bilder av en far

27 augusti – 1 oktober

Nils Ramhøj har i en serier bilder gestaltat sin åldrande far. Bilderna väcker frågor om relationen mellan far och son, men också om livet och åldrandet. Det hårda som blir gammalt och sprött, kraften som sakta försvinner. När Ramhøj betraktar sin far ger han gestalt åt både en yttre och inre bild, och vi kommer nära i detta personliga samtal.

"Jag stängde dörren om pappa och mig. Man kan gott och väl säga att jag
stängde ute mamma som alltid velat skydda honom från att bli upprörd. Nu kunde hon inte längre, för husfridens skull, sparka mig i hemlighet under
matbordet. Jag ville teckna honom eller prata, också om sådant han inte tyckte om. Jag behövde ta för mig av min far och hans historia."
Nils Ramhøj

genom molnen
bakom trädet
under asfalten

en utställning av

Mona Petersson, Ditte Johansson och Maria Hägglund

8 oktober - 12 november

Tre konstnärer, tre landskapsbetraktelser
Urbana, digitala, underjordiska landskap
Minnen av skog, odlingslandskap och dolda rum
Landskap med spår av levt och levande liv
Människans miljöpåverkan globalt och i vardagen
Hur påverkas landskapen av mänsklig aktivitet?
Hur berörs vi av landskap?

Grafiska landskap

Marie Isaksson, Mats Svensson, Kristina Thun,

Erja Tienvieri

19 november - 7 januari

Utgångspunkten för utställningen är grafik och landskap. Fyra konstnärer med fyra ingångar och fyra olika uttryck gestaltar sin bild av landskapet.

Mats Svensson har fångat verklighetens landskap
och miljöer där han sakta låter bilden växa fram under sin arbetsprocess. Marie Isaksson skildrar i sina bilder upplevelser från
en resa till Namibia och ett väldigt annorlunda landskap. Kristina
Thun bjuder genom sina bilder in oss som betraktare till sitt personliga landskap vilket blir till en tänkvärd upplevelse och Erja Tienvieri återskapar fragment av verkligheten till en egen bildberättelse.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se