Hoppa till innehåll

 

Konsthallen 2017

Ett Bygge

Ida Isakson och Gösta Sillén

25 november - 6 januari

Ida Isakson och Gösta Sillén, verksamma under 60 år med en rik produktion som också innefattar ett antal offentliga utsmyckningar. Trots sina olika uttryck kompletterar de varandra, vilket de bland annat använt sig av i flera gemensamma utställningar.

Gösta som var född och uppvuxen i Brålanda, Vänersborgs kommun, dog 2015.

Denna utställning har utformats av Ida och dottern Ylva Sillén i samarbete med Vänersborgs konsthall.

Föreläsning 9 december - Gösta Sillén

Ylva berättar om sin fars konstnärskap. Klockan 14 på konsthallen.

Fri entré. I samarbete med studiefrämjandet.

Samtal 20 december om konstens roll i den offentliga miljön i Vänersborg.

Ett öppet samtal där medborgare, politiker, organisationer och tjänstemän bjuds in att tänka och tycka. Vi bjuder på glögg och pepparkakor och leder samtalet.

Magnus Larsson

p_l_a_t_s_b_a_k_o_m_p_l_a_t_s

7 oktober - 18 november

En plats är bakom

Gå först runt eller igenom

Bakom när man vill ställa undan

Senare bakom

Det finns mer på framsidan senare

Någon har tänkt

Tänk inte

Gå tillbaka

Efter framför eller på sidan

Gå inte fram

I Magnus arbeten finns en återkommande tyst och stilla begrundan över de två hypnotiska tillstånden koncentration och apati. Skulpturerna och konstruktionerna rymmer både det drömskt omöjliga och det vardagligt igenkännbara. I konsthallen visas en plats som blir synlig genom att befinna sig bakom en annan plats.

Deborah Elgeholm

19 augusti - 30 september

Program på Vänersborgs konsthall under augusti och september.

I höst fördjupar sig Vänersborgs konsthall i frågeställningar kring religiositet och det sekulära. Vi gör det i samarbete med GIBCA-Extended, Göteborgs internationella konstbiennal som i år har temat sekularitet.

Konstnären Debora Elgeholm undersöker i en utställning på konsthallen 19/8 – 30/9, hur händelser i samhället påverkar religiösa föreställningar. För att ytterligare fördjupa oss i ämnet har vi bjudit in två föreläsare som båda har djupa kunskaper i ämnet. Den ena på ett mer personligt plan, Thomas Arnroth och den andra genom sin forskning, David Thurfjell.

Deborah Elgeholm 19/8 – 30/9


Med utgångspunkt i kalla kriget väver Elgeholm samman Korpelarörelsens tro på Jordens snara undergång med “spökflygningar”. Dessa var observationer, vilka förklarades av militären som ryska spaningsflygplan och provskjutningar. Men spökflygningarna drog också igång spekulationer om UFOs. Ryssrädslan var stor och på 50-talet profeterade en pingstpastor om krig och rysk invasion i Norrbotten. Enda sättet att förhindra katastrofen var genom bön om beskydd.
Uppenbarelser och syner kommer ofta i en tid då oroligheter präglar ett land, vilket även är genomgående i Jungfru Maria- uppenbarelser inom katolska kyrkan. Men även om profetior ofta är kopplade till politiska händelser, lyfter Elgeholms arbeten fram den personliga upplevelsen – den subjektiva upplevelsen av delaktigheten i övermäktiga skeenden.

Debora Elgeholm

Thomas Arnroth 2/9

Den 2 september kommer Thomas Arnroth och pratar om varför det är lättare att beskriva religiös extremism i bild än ord. Numera är han mest känd som spelexpert på SVT och Årets journalist 2016, men för 20 år sedan var han välkänd medlem i Livets ord och en av Ulf Ekmans trognaste medarbetare. Nu har han ritat första delen i en seriebiografi om åren i den omdebatterade rörelsen, om utvecklingen från att bli frälst ensam hemma i badkaret till att skriva böcker mot rockmusik och göra musikaler mot abort. Han har fått många erbjudanden att berätta sin historia genom åren, men det var först när han fick chansen att rita sin historia som han nappade.

Föreläsningen börjar kl 14 på Vänersborgs konsthall den 2 september.

David Thurfjell 30/9

Den 30 september kommer David Thurfjell religionshistoriker och professor i religionasvetenskap vid Södertörns högskola.

David har i sin forskning främst ägnat sig åt shiitisk islamism, pentekostal kristendom bland romer samt den svenska majoritetskulturens sekularitet. Davids föreläsning kommer att utgå från utställningens tema och röra sig mot vårt svenska förhållande till religiositet.

Jag har också inom ramen för ett forskningsprojekt studerat religiositet och attityder till religion bland sekulära medelklass svenskar utan organiserad religionstillhörighet. I detta projekt närmade jag mig religion inom en grupp som ligger betydligt närmre min egen personliga bakgrund än de iranier och romer jag tidigare skrivit om. Ett stort antal personer har intervjuats och med utgångspunkt i det som framkommit i dessa intervjuer skriver jag en rad artiklar samt monografin Det gudlösa folket: de postkristna svenskarna och religionen (Molin & Sorgenfrei: 2015). Teman som tas upp i denna är sekularismen som självbild, välvilja gentemot buddhism och pinsamhetskänslor inför kristen innerlighet.

David Thurfjell

Föreläsningen börjar kl 13 på Vänersborgs konsthall den 30 september

Sommarverkstad

3 juli - 4 augusti

Under sommaren 2017  flyttade Vänersborgs konsthall sin verksamhet ut till Restad gård. På området finns en rad spännande och intressanta skulpturer av mycket kända konstnärer. Varje dag inleddes med en guidning i skulpturparken och sen jobbade vi i verkstan. Vi utforskade konsten på ett nytt sätt varje dag, i olika tekniker och material. Workshoparna vände sig främst till sommarlediga barn och ungdomar, men alla har varit välkomna.

Vänersborgssalongen 2017

26 april - 17 juni

Vänersborgssalongen 2017 var en öppen salong. Alla som lämnade in verk förhöll sig till utställningens tema som var JAG.

Camilla Engman &

Björn Hellström

4 mars - 13 april

Camilla Engman och Björn Hellström är två Göteborgsbaserade konstnärer som jobbat tillsammans med utställningen ”Good Luck” där de på ett lekfullt sätt ställer våra drömmar och förhoppningar mot och på väggen. Camilla Engman visar även ”Dyk ner dyk upp”, målningar och objekt där hon med bestämd hand låter dem ta ett säkert steg ut i det osäkra.

"Dyk ner dyk upp"
Som ett lager. En hinna eller ett skikt. En yta, ett plan att ta sig igenom, eller att vara där, ovanför, under, mitt inne i. Ser du allt, ser du andra sidan, var går gränsen, vad skiljer det ena från det andra. Camilla Engmans målningar och objekt tar ett säkert steg in i det osäkra. Så vad finns där bakom och hur tar du dig igenom? Vad ser du i spegeln, någon annan? Vad är helt, vad har spruckit och vad som läcker ut?

”Good Luck".
Verket består av tre delar.
Lyckohjulet, där vinsterna oavbrutet och slumpvis delas ut efter behov och förmåga. Instruktionsfilmen som visar hur man gör med vad som blivit en givet, en ”sneak peak” ur livet. Memoire, det lilla kvarteret i kanten av universum där livet pågår, där tiden sakta letar sig hem, bort och in i alla som bor där.

Ann Eringstam

14 januari - 25 februari

I Ann Eringstams bilder möts vi av frågor om vår existens. Tiden
är en närvarande storhet och vi leds in i funderingar kring vad är dåtid, nutid och framtid. Tillsammans med personerna i bilderna betraktar vi ett landskap som ter sig stått otyglat och oförändrat genom historiens skiften.


Sedan hennes masterexamen i fotografi från Högskolan för fotografi vid Göteborgs universitet 2006, har Ann Eringstam gjort flera utställningar i Sverige, samt Finland, Frankrike, Tyskland och Nederländerna.

Text

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se