Hoppa till innehåll

Hösten 2010

Yvonne Swahn


13/11 - 12/12

Jag arbetar för det mesta från en förutsättningslöst utgångspunkt. Den bild som sedan sakta växer fram blir ett slags växelspel mellan mig och bilden, ett givande och tagande. Under en del av processen upplever jag att arbetet gått förlorat och jag måste börja om. Oftast är det en förutsättning för mig att komma vidare. Bilden måste förstöras för att på nytt komma upp till ytan om än i förändrad form.
Yvonne Swahn

Yvonne Swahn arbetar främst med måleri men även med grafik och objekt. Yvonnes bildspråk är sparsmakat och abstrakt. Hennes bilder är ordlöst poetiska men berättar ändå för oss om upplevelser i livet. De beskriver känslor där orden inte räcker till och ger oss ytterligare dimensioner.

Mandana Moghaddam


9/10 - 7/11
Mandana Moghaddam kom som flykting till Sverige i slutet av 80-talet.  Kommunikation eller snarare avsaknaden av den är ett återkommande tema för Mandana. Hennes verk är också laddade med symbolik och referenser till persiska sägner och kulturhistoria. Likaså finns kvinnan med de begränsningar, förväntningar och krav som det medför som en centralgestalt i berättandet.
Mandanas konst har ansetts regimkritisk i Iran och har blivit både förstörd och censurerad trots det så fortsätter hon att ställa ut där. Mandana bor i Göteborg men verkar på en internationell konstarena. Hon ställde bl a  ut på Venedigbiennalen 2005.

Playground


Saadia Hussain


4/9 - 3 /10
Playground är en vandringsutställning genom Konstfrämjandet som består av ett tjugotal verk. Det är en serie samtidsporträtt där konstnären Saadia Hussain undersöker och synliggör det vardagliga, det allvarliga, det lokala och det globala på ett lekfullt sätt. Genom bilderna synliggörs hennes syn på världen samt hur hon blir sedd av världen. De utmaningar samt möjligheter hon möter som människa, som kvinna, som mamma, som svensk och som muslim i en värld full av uppdelningar.
Se Konstfrämjandets hemsida.länk till annan webbplats

Annika Bohlin & Andreas Bohlin


Betyder närvaro av väggar att där finns rum?

Konstnärsparet ställer ut i det gamla Vattentornet i Vänersborg.
Utställningen pågår från den 14 augusti - 5 september.
Vernissage den 13 augusti kl 18 - 20.