Hoppa till innehåll

 

Våren 2010

800° GLAS

9 januari - 7 februari, 2010
Fyra konstnärer med sitt ursprung i Göteborg och med Konstnärernas Kollektivverkstad i Göteborg som en gemensam nämnare skapar en utställning med glaset som uttryck. De fyra konstnärerna har alla sin egen väg till glaset, via måleri, textil, skulptur osv nu samlas de i en gemensam utställning.

Mia Branzell, Textil och måleri, Göteborg
Utforskande och tolkningar av naturens former är en viktig del av hennes arbete.
Glaset ger motstånd och fascinerar med sin förmåga att fånga ljus.
Gerd Ekdahl, Textil och måleri, Göteborg
Hon blandar ofta textilens finstilta struktur med glasets transparance. Glaset har givit hennes konstnärliga uttryck nya möjligheter.
Mia Frankedal, Måleri mm., Hindås
Det är mänsklighetens stora äventyr och under, som är inspirationen. Den egyptiska civilisationen likväl som astronauternas rymdfärder. Hennes konstnärskap innefattar många tekniker där material valet används för att förstärka uttrycket.
Anne Larsson, Måleri och skulptur, Göteborg
I sina senaste glasbilder har hon velat utforska mötet mellan olika kulturer och religion. Det innebär oanade möjligheter att arbeta med glas eftersom man även har ljuset som arbetsredskap.

ABBAS MOKHTAR

13 februari - 14 mars, 2010
Abbas Mokhtar är född 1957 i Iran/Teheran. Har varit verksam med måleri och teckning ca 30 år och har även arbetat med skulptur i glas, emalj och brons. Han har nu under påverkan av de senaste händelserna i Iran målat relationen mellan människan och naturen.

Mina målningar är i någon mening abstrakta men innehåller även figurativa element. Enligt sufismens uråldriga filosofi, som i olika skepnader även återfinns inom många av de stora världsreligionerna, innebär människans sammansmältning med naturen idealtillståndet för världen.

VÄNERSBORGSSALONGEN

27 mars - 25 april, 2010
Vänersborgssalongen är en jurybedömd salong som återkommer vartannat år. Både professionella konstnärer och amatörer med lokal anknytning kan ansöka.
Juryn bestod av Ilona Huss Walin, verksam konstnär och Ove Thorsén, bland annat före detta rektor för HDK i Göteborg. De har sammanfattat sitt arbete på följande sätt.
I två dagar har vi gemensamt granskat och arbetat med 300 inlämnade verk av totalt 107 för oss anonyma konstnärer. De inlämnade konstverken har främst bestått av målningar, grafiska blad samt ett fåtal teckningar, fotografier och skulpturer. Vi kunde konstatera att samtliga verk utgår från en västerländsk konsttradition.
I den grannlaga urvalsprocessen har vi valt de verk som vi anser bär på energi och kraft - oavsett stil och utförande.
Sammanlagt har vi antagit 82 verk tillhörande många olika bildtraditioner. I samband med hängningen av utställningen fann vi det inspirerande att skapa spännande och tankeväckande möten genom att ställa olika bildtraditioner intill varandra. Detta för att tydliggöra konstverkens inneboende kvaliteter.
 På så sätt har vi byggt 2010 års upplaga av Vänersborgssalongen.  
 
Ilona Huss Walin        Ove Thorsén

In hate we trust

Elisabeth Ohlson Wallin

29 april - 16 maj, 2010
In Hate We Trust  visas i ett samarbete mellan Folkets Hus Kulturhuset i Trollhättan, Folkets Hus i Vänersborg, Konsthallen Trollhättan och Vänersborgs Konsthall. Utställningen har visats i Trollhättan fram till den 25 april och öppnar i Vänersborg den 29 april och pågår till den 16 maj.
Vernissaget till utställningen kommer att öppna klockan 18:00 med Mian Lodalen som invigningstalare.
Mian Lodalen är författare, frilansjournalist och krönikör. Hon kommer att läsa några av sina egna texter men även ge oss en ingång till Elisabeth Ohlson Wallins bilder.
 
Ett film- och föreläsningsprogram kompletterar utställningen och fördjupar dess tematik. Se bifogat material. Programmet har tagits fram av Hamza Alwardi och Ida-Klara Ödman som båda gått Högskolan Västs utbildning Människa, mångfald och arbetsliv.
Program, se pdf (, 115 kB)

Utställningen In hate we trust
Utställningen ´In Hate We Trust´ av Elisabeth Ohlson-Wallin tar upp frågor kring hatbrott mot HBT-personer som är ett, ständigt, aktuellt problem. Den visar dels på hur våldet kan se ut och dels på vilka mekanismer som ligger bakom våldet.

Utställningen består av 12 bilder med tillhörande bildtexter som kort beskriver bilden och sätter in dem i ett sammanhang. I anslutning till utställningen kommer det också att finnas en fördjupande skärmutställning, ett peoples corner samt material från RFSL och BrOM (brottsoffermyndigheten).

Konstnären och fotografen Elisabeth Ohlson-Wallin, som debuterade som konstnär med utställningen ´Ecce Homo´ där hon skildrade Jesus i en HBT-kontext, räknas som en av de mest provokativa svenska nutidskonstnärerna. Själv är hon inte helt tillfreds med den kategoriseringen då hon inte göra sina fotoutställningar för att provocera utan för att lyfta fram för henne angelägna frågor och ge dem plats att synas på.

Typ konst

Esteteleverna på Birger Sjöberggymnasiet
20 maj - 30 maj, 2010
Den 20:e maj öppnade avgångsutställningen av eleverna på Birger Sjöbergsgymnasiets bildestetiska program. Utställningen visade de åtta elevernas arbeten under tre år. De medverkande eleverna var Emma Karlsson, Tina Johansson, Liza Erving, Elin Giaver, Elin Alfredsson, Matilda Johansson, Erika Zakariasson och My Hedman.

Thomas Dahl, Stefan Karlsson och Dan Perrin

5 juni - 4 juli, 2010
Vänersborgs konsthall visade tre Göteborgsbaserade konstnärer med ett långt förflutet inom det samtida konstlivet i Göteborg.
Stefan Karlsson som under drygt två decennier har varit en av de drivande i det legendariska Galleri Subbau.
Dan Perrin och Thomas Dahl som båda är utbildade på konsthögskolan Valand. Dan i början av 90-talet och Thomas under 00-talet.
Utställningen visa måleri och teckning.

Konstnärerna
Tomas Dahl
Där de flesta stannar vid tanken, börjar Thomas Dahls handling. Jakten på en stols minsta beståndsdel, den nästan fullbordade ekvationen eller att tala ett språk utan att förstå det, är några på gränsen till omöjliga idéer som han låtit förvandla till verklighet. Med omsorg vrider och vänder han på det vardagsnära. Tillvägagångssättet är maniskt metodiskt, och innehåller repetition och mer eller mindre obekväma situationer för konstnären själv.
I mitt teckningsprojekt har jag utforskat de geometriska formernas visuella effekter. Arbetet är tidskrävande, inte minst på grund av att jag tecknar med vänster hand trots att jag är högerhänt, samt tittar genom ett förstoringsglas som jag håller i höger hand. Jag har valt denna metod för att komma bort från perfektion och istället söka nerven i uttrycket, den lilla skälvande darrningen som skapar en oregelbundenhet i mönstret."

Dan Perrin
I den aktuella bildsviten har Dan Perrin skapat en skruvad värld med ödsliga landskap, flygande stekta ägg och en mystisk skymningsorkester som spelar hiten: Nu går allt åt helvete. Bilderna befolkas av underliga och burleska figurer såsom körsjungande kentaurer, ketchuptrumpetare och melankoliska apor. Bildernas textfragment består av besvärjelser och ödesmättade blinkningar till konsthistorien. Absurda krockar uppstår mellan kontemplativt tungsinne och bullrande kaos på en scen med rekvisita från barndomslandet.  Dan Perrins måleri bär ofta på en fridfullt hotande undergångsstämning skruvad med perrinsk humor. I sitt arbete inspireras Perrin av andra konstnärer såsom bland andra Arnold Böcklin, Edward Kienholz och bröderna Chapman. Verken innehåller rikligt med referenser till konsthistorien men även till litteratur, film och musik, med allt från Baudelaire till hårdrock.

Stefan Karlsson
Stefan blev känd inom den postmodernistiska atmosfären under 80-talet där gränsen mellan högt och lågt höll på att försvinna och där vardagen började ta mer plats i konsten. Sedan dess har han haft otaliga utställningar på gallerier och museer i Sverige och utomlands.
Hans verk låter sig dock inte begränsas till det traditionella konstområdet utan har spridit sig till ett mycket bredare socialt sammanhang. Han rör sig inte inom den traditionella konstens ramar, utan opererar utanför etablerade institutioner och traditioner och försöker att med sitt verk ifrågasätta just dessa strukturer.