Hoppa till innehåll

 

Våren 2013

Maria Lindberg

26 januari - 2 mars, 2013

"Maria Lindbergs konstnärliga verksamhet spänner över ett vitt fält av frågeställningar som skulle kunna kategoriseras som undersökningar av minne, identitet, ensamhet, längtan, intimitet, rädsla, sorg och lögner. Hon blottar maktstrukturer förekommande i vardagliga situationer och i flera verk märks dessutom något som man kan uppfatta som ett samhällsengagemang utan att hon för den skull delar ut pekpinnar. Frapperande är det allvar och den uppriktighet som tycks ligga bakom verken, det är inte att ta miste på att hon har något angeläget att säga. För Maria Lindberg, om någon, verkar det finnas en verklig anledning att vara konstnär — hon skämtar inte."
Katalogtext ur Maria Lindberg

Maria Lindberg född i Ljushult, uppväxt i Vänersborg, bor och arbetar i Göteborg. Representerad i Sverige och internationellt i en rad privata och offentliga samlingar samt på museum.

Björn Wessman

9 mars - 13 april, 2013

Björn Wessman är landskapsmålaren vars bilder är en koloristisk explosion och som har en nästan fysisk påverkan på betraktaren. De starka färgerna har kommit in efterhand i hans skapande för det är färgens energi och de sinnesupplevelser som den speglar som intresserar honom.
"Jag vill åt måleriets inre kärna det abstrakta rotandet med färgen fram till dess möjlighet att förmedla det första mötet med bildens ursprung"
Ur Aniane av Björn Wessman

Björn är född i Skåne, utbildad på Kungliga Konsthögskolan och numera bosatt i Stockholm.
Han har ställts ut flitigt både nationellt och internationellt och har bl a visats på Millesgården i Stockholm.

 

Britt Ignell Karlbrand

20 april – 25 maj, 2013

Britt Ignell Karldbrand utbildades på bland annat Konsthögskolan Valand och har arbetat främst med skulptur som konstnärligt uttryck. Under de senaste åren har dock teckning kommit att bli allt mer framträdande i hennes konstnärskap. Britt har också gjort två böcker Skulptörens vedermödor och Tecknarens tankar där hon tänkvärt formulerar sig kring konsten, sitt skapande och livet i stort.

"Den som tror sig kunna göra något nytt är förmodligen bara dåligt allmänbildad. Ändå finns upphetsningen där när en oväntad formulering gör insikten ny. Allt måste formuleras om och om igen. Varje försök måste tas på största allvar, varje tanke ska ges utrymme." Britt Ignell Karlbrand ur Tecknarens tankar

Britt undervisar numera på Stenebyskolan och har även föredrag, kurser och andra uppdrag på både förberedande konstskolor och högskolor.

www.brittignell.selänk till annan webbplats

Vänersborgssalongen 2013

8 juni – 13 juli, 2013

Vänersborgssalongen är en återkommande jurybedömd salong . Både professionella konstnärer och amatörer kan söka. Samtliga konstnärliga uttryck och tekniker är välkomna.

Årets jury består av Pernilla Eskilsson, konstnär och Thomas Zornat, konstnär.

Juryns uttalande

Vänersborgssalongens uppgift är att manifestera varje persons rätt att uttrycka sig konstnärligt och dela detta med andra. Som jury har vår ambition varit att få med så många utövare som möjligt, för att på så vis delge den livsnerv som skapandet kan utgöra för en stad.

Juryns uppgift är att välja och välja bort. Vi har utifrån vår profession gallrat fram de verk som utgör årets salong. Vår övertygelse är att en medvetet sammansatt utställning skapar förutsättningar för varje enskilt verk att lyftas fram och få den extra uppmärksamhet det förtjänar.

De kriterier vi premierat i vårt urval har varit förmågan att förena teknisk färdighet med ett personligt uttryck.

Teknik behandlar frågor om exempelvis färg, form, ljus, komposition eller anatomi. Att uttrycka sig personligt är att få fram något som inte alltid är synligt i bilden, men som berör, känns eller väcker viktiga frågor.

Det har varit ett inspirerande och ärofyllt arbete att få medverka till en mycket fin utställning.

Ett varmt tack till alla som lämnat in verk!

KONTAKT