Hoppa till innehåll

Publicerad 2019-08-19

Lyfter arrangörskap

Under våren gjorde regionens arrangörskonsulenter en genomlysning av arrangörsläget i Vänersborgs kommun med utgångspunkt i kulturarrangemang. Det är en rapport som bygger på intervjuer med 37 lokala aktörer och kommunala tjänstepersoner. De har skrivit om sju fokusområden och rapporten avslutas med utvecklingsinsatser, både strategiska och operativa insatser.

Nu får vi chans att höra mer om rapporten. Tisdag 3 september kl. 18.00 kommer arrangörskonsulenterna till Vänersborg för att göra en dragning av materialet för kulturaktörer och andra som kan intressera sig för rapporten. Allmänheten hälsas välkomna att delta. Mötet hålls i Rådhussalen i Folkets hus.

Anmäl ditt deltagande och eventuella allergier senast 30 augusti till: malin.haglund@vanersborg.se

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se