Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-12-03

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

De är årets kulturpristagare och kulturstipendiat

Ida i svart klänning står med fiol i handen

Ida Wadenbrandt

Björn Hård af Segerstad

Grattis till Björn Hård af Segerstad och Ida Wadenbrandt som tilldelas årets kulturpris respektive kulturstipendium av kultur- och fritidsnämnden i Vänersborgs kommun.

Kulturpris

En enig nämnd tilldelar körledaren Björn Hård af Segerstad årets kulturpris. Priset består, förutom äran, av ett diplom och bronsstatyetten "Vindens budbärare" skapad av vänersborgskonstnären Yvonne Swahn.
Björn Hård af Segerstad blir den tionde pristagaren i ordningen som får ta emot denna statyett, vilken är den sista i upplagan.

Motivering kulturpris

”Björn Hård af Segerstad, körledare för Björnligan och Par Bricoles manskör, nomineras mot bakgrund av de mångåriga och omfattande ideella insatser han genomfört för att stärka och utveckla kulturlivet i Vänersborg. Genom ett sällan skådat personligt engagemang i kombination med en stor musikalisk talang och en omutbar kvalitetsmedvetenhet har Björn Hård af Segerstad stärkt
Vänersborg som kulturstad för såväl en talrik publik som för engagerade
utövare.”

Kulturstipendium

Gällande kulturstipendium valde nämnden att premiera Ida Wadenbrandt som är violinist. Stipendiaten får ett diplom och 16 000 SEK.

Motivering kulturstipendium

”Ida Wadenbrandt får Vänersborgs kommuns kulturstipendium för att kunna utveckla sig som musiker och kunna delge sin musik och konstnärliga uttryck till människor runt om i världen. Det är hennes fulla övertygelse att musik och kultur bildar band mellan människor och länder och i dagens samhälle är kulturen viktigare än någonsin.
Vänersborgs kommuns kulturstipendium vill hon använda till att fortsätta studera och utbilda sig för olika professorer runt om i världen bland annat i Moskva.”

Prisceremoni

Såväl pris som stipendium delas ut 6 juni 2022 tillsammans med 2022 års pristagare/stipendiat.

Kontakt

För mer information kontakta utvecklingsledare Marie-Louise Olers.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se