Hoppa till innehåll

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Speciella satsningar

Tack vare generösa bidrag från vår sponsor Signatur – Insamlingsstiftelse för musikfrämjande kan Nationellt centrum för musiktalanger satsa speciellt på samverkan med kultur- och musikskolor samt på elever som spelar oboe, fagott, viola samt kontrabas.

Under helgkurser i Vänersborg tar NCM avgiftsfritt emot eleverna. De kan - men måste inte - komma från fördjupningsprogram eller liknande, som hemskolan anordnar för särskild intresserade elever.

Följande satsningar görs läsåret 2019/2020:

  • 80 platser på våra Öppna kurser* reserveras för elever från kultur- och musikskolor under endagskurser.
  • 18 platser skapas för elever som spelar oboe, fagott, viola eller kontrabas. Dessa elever välkomnas under fem kursdagar var och får även resor, kost och logi betalda.
  • Nätverks- och fortbildningsdagar genomförs för kulturskolepedagoger och -ledare med flera, som är intresserade av arbete med unga talanger (se under Fortbildning).

*För elever som vill delta på Öppna programmets och Talangprogrammets helgkurser gäller särskilda antagningsvillkor.

KONTAKT

Styrelsen:
Staffan Rydén, ordförande
staffan.ryden@outlook.com

Verksamhet:
Sandra Björkstrand, administration
sandra.bjorkstrand@vanersborg.se

0521-72 24 61

Konstnärlig och pedagogisk ledare:
Ulrich Kaatz,
ulrich.kaatz@vanersborg.se
070-273 17 13