Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-01-14

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Beviljade filmmedel till förskolans kulturutbud

Svenska filminstitutet beviljar Vänersborgs kommun medel om 70.000kr för att arbeta med film och se på film i förskolan och på biograf.

Projektet syftar till språkutveckling och ska genomföras på ett flertal förskolor under året, som en del av barnkulturutbudet för förskolan i Vänersborg. De små barnen, 3-5 år, ska möta en filmpedagog och erbjudas metoder för att bearbeta sina upplevelser av film genom tal och lek.

- Jag hoppas att det här ska bidra till mer demokratiska processer och stärka de små barnens inflytande och delaktighet. Min förhoppning är att skapa en referensgrupp och på så sätt få med det små barnen i bestämmandeprocesser, i barnkonventionens anda, kring vilken film som ska visas i det fortsatta barnkulturutbudet, säger Thomas Johansson, barn- och ungdomskultursamordnare vid Kultur- och fritidsförvaltningen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se