Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-06-25

Otjänligt badvatten

Avrådan från bad på flera av kommundens badplatser.

Senaste provtagningen vid baden Sikhall, Skräcklan barnbadet (vid Norra skolan), Jacobs udde och Nordkroken var otjänliga och visade för höga halter av bakterier bland annat e coli och enterokocker. Därmed avråder vi från bad på dessa badplatser.

Det finns en ökad risk för sjukdomsframkallande bakterier i vattnet. Exakt hur stor risken är att bli sjuk kan vi inte svara på.

Den troliga orsaken är kortvariga föroreningar på grund av stor regnmängd i helgen som varit. Omprov har tagits och svar förväntas i nästa vecka.

Badvattnen vid Ursand och Gaddesanna är tjänliga.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se