Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-10-19

Anna Svensson, ny chef för kultur och fritid

Anna Svensson, förvaltningschef för kultur- och fritidsförvaltningen

Anna Svensson är sedan den första oktober kultur- och fritidsförvaltningens nya chef.

Anna berättar att hon har längtat och att det känns toppen att vara igång. Hon känner sig väl emottagen och tycker att hon har fått en fin introduktion.

– Folk har verkligen månat om att jag ska få träffa dem jag bör träffa och få en blick över hur kommunen funkar.

Första intrycket är att Vänersborg kommuns kulturliv är rikt och brett. Dels att kommunen själv har satsat mycket, på både musik, konsthall och danspool.

– Sedan har vi hela föreningslivet, de finns ju både inom idrott och kultur, sociala föreningar med flera. Näringslivet verkar också engagerat tycker jag i Vänersborgs kulturliv.

Anna Svensson anser att kommunen har bra med anläggningar på fritidssidan där föreningar kan verka och frodas. Både för friluftslivet, med spår och leder, och för idrottslivet, med badanläggningar, arenor, planer för fotboll och andra idrotter.

– Det är det som många idrottsföreningar behöver; anläggningar att vara i. Även en fotbollsplan är en anläggning som jag ser det, eftersom att den behöver underhållas och iordningställas.

Samarbete med olika föreningar ser Anna som A och O för en kommun. Hon betonar att en kommun aldrig med eget kapital och egna insatser kan klara ett så rikt och brett kultur- och fritidsliv som människor förväntar sig och vill ha.

– Vi är beroende av föreningarna för att få ett så trivsamt samhälle som går. För det är syftet tänker jag, med hela kultur- och fritidsförvaltningens verksamhet: Människor ska kunna bo, leva och trivas i den här kommunen.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se