Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-06-01

Anpassning för föreningar från 1 juni i Vänersborgs kommun

Anpassade restriktioner infördes nationellt 1 juni med nya publik och deltagarbegränsningar.

I Vänersborgs kommun gäller följande från och med 1 juni:

 • Barn och vuxna kan delta i lägerverksamhet, cuper, matcher och tävlingar i mindre skala.
 • Motionslopp och liknande idrottstävlingar kan genomföras under förutsättning att högst 150 utövare deltar samtidigt.
 • Fler personer än tidigare kan delta i kultur- och idrottsevenemang. Det innebär att fler personer till exempel kan gå på fotbollsmatcher inom ramen för det som gäller för allmänna sammankomster och offentliga tillställning. Om deltagarna anvisas en sittplats kan upp till 50 deltagare tillåtas (inomhus). För arrangemang utomhus får maximalt 100 deltagare delta utan sittplats. Med sittplats kan upp till 500 deltagare tillåtas.
 • Arrangörer har ett mycket stort ansvar för att arrangemang genomförs på ett smittsäkert sätt. Om det inte går att följa restriktioner om avstånd vid maxantal behöver antalet deltagare minskas. Arrangören ska säkra att man gjort allt för att minska risken för smitta.

Föreningarnas uppgift

 • Räkna ut det maximala antalet deltagare som samtidigt får vistas på anläggningen.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts.
 • På lämplig plats på anläggningen tydligt anslå maxantalet.

Anordnare av en offentlig tillställning

Den som anordnar en offentlig tillställning ska:

 • Utforma lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar på ett sätt att trängsel undviks.
 • Se till att deltagare (publik) kan hålla ett från smittskyddssynpunkt säkert avstånd från varandra.
 • Se till att in- och utpassage till lokaler, områden och utrymmen som anordnaren disponerar kan ske på ett sådant sätt att trängsel undviks.

Folkhälsomyndighetens föreskrifter för arrangörer

Varje arrangör av en offentlig tillställning ska enligt Folkhälsomyndighetens föreskrifter:

 • Informera deltagare eller idrottsutövare om hur smittspridning kan undvikas.Erbjuda deltagare eller idrottsutövare möjlighet att tvätta händerna med tvål och vatten eller erbjuda handdesinfektion.
 • Säkerställa att personalen eller funktionärer får adekvat information om hygienåtgärder för att förhindra smitta.
 • Skriftligt dokumentera de övriga smittskyddsåtgärder som verksamheten har vidtagits.
 • Följa upp de vidtagna smittskyddsåtgärderna.
 • Hålla sig informerad om rekommendationer från Folkhälsomyndigheten och särskilda regionala rekommendationer.

offentliga tillställningar utomhus utan anvisade sittplatser

Särskilda regler gäller för offentliga tillställningar utomhus utan anvisade sittplatser. Utöver de bestämmelser som redovisats tidigare ska arrangören av offentliga tillställningar utomhus utan anvisade sittplatser se till att:

 • Räkna ut det maximala antalet deltagare som samtidigt får vistas på anläggningen.
 • Skriftligt dokumentera maxantalet och hur beräkningen har gjorts.
 • På lämplig plats på anläggningen tydligt anslå maxantalet, och säkerställa att detta
  maxantal inte överskrids.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se