Hoppa till innehåll

Publicerad 2021-11-18

Satsning ska ge bredare kulturutbud och bättre dialog med föreningslivet

Organisationsstruktur för kultur och fritid

Klicka för att se bilden på organisationen större

Kultur- och fritidsförvaltningen i Vänersborgs kommun har genomfört förändringar i sin organisation som bland annat stärker kulturutbudet och kontakten med idrottsföreningarna.

Tillsammans med föreningslivet ger Kultur- och fritids verksamheter invånare och besökare möjligheter att uppleva, lära samt ha en aktiv och lustfylld fritid! En satsning på kultur- och fritidsverksamheter är en satsning på demokrati, folkhälsa och social gemenskap med fokus på barn och unga.

Musik- och kulturskola med bredd

Musikskolan Vänersborg blir Musik- och kulturskola och breddar sitt utbud med efterlängtade kurser inom bildämnet. I vår kommer vi att ha undervisning i bildateljén i Fokets hus och i Bygdegården Vänersnäs.

- Bildkurser har varit efterfrågat i Vänersborg och det känns jätteroligt att kunna erbjuda möjligheten för de barn och unga som är intresserade av det säger bildlärare Erja Tienvieri

Musik- och kulturskolan erbjuder därmed kurser i olika musikinstrument, sång, teater, dans samt bild & form. Du som är intresserad av att veta mer om Musik- och kulturskolans utbud hittar information på kommunens hemsida.

Förutsättning för god dialog med idrottsföreningar

Kultur och fritidsförvaltningen satsar på en stärkt dialog med kommunens ca 70 idrottsföreningar genom anställning av en föreningskonsulent. Syftet är att, på ett tydligare sätt, ha en kontinuerlig dialog med alla idrottsföreningar för att fånga upp behov, utvecklingsmöjligheter och samarbetsmöjligheter mellan kommun och föreningar men också föreningar emellan.

- Föreningarna har många idéer och stor kraft som vi strävar efter att fånga upp och ta tillvara säger föreningskonsulent Magnus Olofsson

Utöver det satsar förvaltningen på en ny tjänst som på ett långsiktigt och strategiskt sätt ska arbeta tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen kring kommunens idrottsanläggningar. Vänersborg har många utomhus- och inomhusanläggningar och det finns en enorm utvecklingspotential i dessa.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Kultur- och fritidsförvaltningen
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

E-post myndigheten:
kulturfritid@vanersborg.se