Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-02-17

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Pristagare och stipendiat inom kultur och fritid 2022 är utsedda

Kultur- och fritidsnämnden i Vänersborgs kommun har utsett årets mottagare av kulturpris, idrottsledarpris och kulturstipendium.

Kulturpris

2022 års kulturpris tilldelas Helene Mossberg Hjertén

Nämndens motivering

Helene Mossberg Hjertén, kyrkomusiker och förste organist i Vänersborgs och Väne-Ryrs församling. Helene är musikalisk ledare för Oratoriekören, hymnkören och Vänersborg Gospel. I de samlade körerna övar varje vecka över 100 körsångare. Ett nytt grepp för att nå nya grupper är ”afterwork orgel”, då besökarna kan komma och gå. Helene har de senaste 20-åren blivit en profil i Vänersborgs kulturliv och hon har både förvaltat ett kulturarv och förnyat det musikaliska uttrycket i modern tid.

Kultur- och fritidsnämnden vill därför hedra Helene Mossberg Hjertén med 2022 års kulturpris.

Idrottsledarpris

2022 års idrottsledarpris tilldelas Fredrik Johansson i Vänersborgs Budoförening.

Nämndens motivering

Fredrik har en lång historia av föreningsliv bakom sig, men i Vänersborgs Budoförening har han varit medlem i 10 års tid. Här har han varit verksam som barn och ungdomsledare sedan start. Han har ett stort engagemang som brinner för att både barn och vuxna ska känna sig sedda. Här lockar han fram lika mycket skratt som allvar då han lär ut vikten av ansvar, skyldigheter, respekt och förmågan av att fatta bra beslut. Han ser vad som behövs att göras, hjälper gärna till samt kommer med förslag som driver föreningen framåt.

Kultur- och fritidsnämnden vill därför hedra Fredrik Johansson med 2022 års idrottsledarpris.

Kulturstipendium

2022 års kulturstipendium tilldelas Nathalie Schmidt Eriksson.

Nämndens motivering

Nathalie Schmidt Eriksson söker Vänersborgs kommuns kulturstipendium för att kunna använda sin passion för dansen för fortsatt arbete ute i Europa efter studier i Tyskland och arbete med olika kända shower i Grekland. Hon vill nu vidare till andra länder i Europa och fortsätta arbeta som dansare med ett kompani.

Kultur- och fritidsnämnden önskar Nathalie Schmidt Eriksson lycka till med sina framtida satsningar inom dansen.

Prisceremoni

Priser och stipendium delas ut den 6 juni 2022.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se