Hoppa till innehåll

Publicerad 2022-09-10

Skapare av kommande Kultur- och idrottsledarpris är utsedd

Anna Svensson och Yvonne Swahn

Vänersborgskonstnären Yvonne Swahn är vinnare i idétävlingen om att skapa kultur- och idrottsledarpriserna för 2023-2027.

Med blommor uppvaktades Yvonne av kultur- och fritidsförvaltningens förvaltningschef Anna Svensson, som gratulerade å juryns vägnar.

Juryns motivering

Skissförslaget är tydligt och vackert framtaget. Det finns en hög konstnärlig kvalitet. Formuleringen och beskrivningen av fröet och växligheten inger tyngd samt förmedlar prisets betydelse. Det finns starka kopplingar till kultur respektive fritid.

Juryn bestod av Hans Norén, ordförande kultur- och fritidsnämnden, Kristina Edvinsson, vice ordförande kultur- och fritidsnämnden, Ida Svanberg, chef för verksamhetsområde kultur och Adam Gistedt, chef enheten för idrottsanläggningar.

Bedömningen byggdes på konstnärlig gestaltningsförmåga och förmågan hos objekten att fungera som kulturpris och idrottsledarpris för Vänersborgs kommun under kommande fem år.

Om de utsedda priserna

Priserna kommer bestå av två abstrakta frökapslar i brons på en sockel av trä.

ldrottsledarpriset kallar Yvonne Växtkraft och det ska symbolisera hur ledaren sprider sitt engagemang och kunnande till deltagare för att de på bästa sätt ska uppmuntras och växa i sin idrott. Ledaren sår sina frön till framgång.

Kulturpriset kallar Yvonne Öppenhet. Den är en öppen frökapsel för att symbolisera frön som spridits i frihet och skapat ringar på vattnet i vidare bemärkelse.

Om du är nyfiken på priserna eller Yvonne Swahns konstnärskap är du välkommen att besöka hennes ateljé på Torpavägen i Vänersborg. Kontakta info@yvonneswahn.se för ett besök.

Yvonne Swahn tillsammans med prototyperna av respektive pris

Bakgrund till idétävlingen

Vänersborgs kommun utlyste under april 2022 en idétävling för kommande kulturpris och idrottsledarpris. Inbjudan riktades främst till i Vänersborg aktiva konstnärer och konsthantverkare. Utifrån inkomna förslag valdes fyra idéer att fortsätta till nästa steg. Det första urvalet gjordes av en arbetsgrupp bestående av sju tjänstepersoner i kulturoch fritidsförvaltningen.

De fyra finalisternas skisser på pris presenterades anonymt för den slutgiltiga juryn.

Läs mer i den öppna inbjudan som gick ut våren 2022 , 91 kB. (, 91 kB)

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se