Hoppa till innehåll

Publicerad 2020-01-27

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Så här lät Polstjärneprisets Stockholmskonsert

Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Foto: Ola Fogelström

Den 6 januari gav ensembler och orkestrar från Polstjärnepriset en konsert i Kungasalen vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.

Det var första gången som Nationellt centrum för musiktalanger gav konsert i huvudstaden, vilket resulterade i en fullsatt konsertsal. Musiken som spelades vid konserten hade ett högaktuellt tema: miljö och klimat. Bland annat framfördes Haydns Uvertyr till Skapelsen och första delen ur Stravinskijs Våroffer. Dessutom uruppfördes delar av Trauma för stråkorkester, komponerat av 2015 års Polstjärnevinnare Eliot Nordqvist. Alla konsertinslag filmades och finns tillgängliga under Galleri.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se