Hoppa till innehåll

Instruktörer 2020

Polstjärneprisets instruktörer är artister och pedagoger med omfattande internationell erfarenhet. De ger lektioner, master classes samt leder kammarmusik-, stäm- och orkesterrepetitioner. Fler instruktörer, bl a från Aurora Music, kommer att komplettera lärarlaget.

Andreas P Hansson

Andreas P Hansson, dirigent
Andreas är Musikerutbildning Vänersborgs och Polstjärneprisets "egen produkt”. 2012-2015 studerade han för Ulrich Kaatz i Vänersborg. Andreas har varit student vid Opptakt, Norges elitsatsning för unga dirigenttalanger, där han har dirigerat flera av Norges professionella symfoniorkestrar. Han har också dirigerat Göteborgs Symfoniker vid flera tillfällen. Efter studier vid Norges Musikkhøgskole studerar Andreas numera vid National Master of Orchestral Conducting i Amsterdam och Haag, där han kommer att jobba med flera professionella symfoniorkestrarna i Nederländerna.

Gitte Marcusson

Gitte Marcusson, flöjt
Gitte Marcusson är professor vid Royal College of Music, London och verksamhetsledare för Musikerutbildning Vänersborg. Efter 5 års studier vid The Royal Northern College of Music var hon lärare på Chethams School of Music i 16 år och gästade regelbundet orkestrar som The National Symphony Orchestra och BBC Wales. Hon är en mycket eftertraktad lärare. Många av hennes elever är idag verksamma som solister och stämledare i världsorkestrar som London Symphony Orchestra, BBC Philharmonic och Scottish National Symphony Orchestra.
Gitte har varit gästlärare vid högskolor i London, Manchester, Cologne, Göteborg och Oslo och är vid Wildacres Flute Retreat i North Carolina, USA.

David Friedemann Strunck

David Friedemann Strunck, oboe
David Friedemann Strunck är solo-oboist i Oslo-Filharmonien och konstnärlig ledare för Oslo Kammarakademi, som han grundade år 2009. Ensemblen är regelbundet värd för prestigefyllda festivaler och har sin egen konsertserie på Den Norske Opera och Ballett. David studerade på musikhögskolorna i Detmold och Stuttgart för Gernot Schmalfuß och Ingo Goritzki. David Friedemann Strunck är lärare vid Barratt Due musikkinstitutt i Oslo där han undervisar i oboe och kammarmusik.

Hermann Stefánsson

Hermann Stefánsson, klarinett
är soloklarinettist i Kungliga Filharmonikerna, adjungerad professor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och gästprofessor vid Lodz Musik Akademi i Polen. Hermann har framträtt som solist med både svenska och utländska orkestrar. Han är en aktiv kammarmusiker, medlem av Kungliga Filharmonikernas blåsarkvintetten och Svenska Serenadensemblen. Hermann ger regelbundet masterklasser både i Sverige och utomlands.

Fredrik Ekdahl

Fredrik Ekdahl, fagott
är stämledare vid Sveriges Radios Symfoniorkester och lärare vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Han är mycket aktiv som solist och kammarmusiker och hörs och syns ofta i radio och tv, inte minst när nya verk ska framföras för första gången. Han har studerat för bland andra Arne Nilsson, Ole Kristian Dahl och Dag Jensen i Sverige, Danmark och Tyskland. Han är pristagare i Yamaha Competition och prestigefyllda Gillet-Fox Competition i USA. Fredrik gästar regelbundet andra orkestrar som till exempel Mahler Chamber Orchestra och Münchner Philharmoniker.

Frøydis Ree Wekre

Frøydis Ree Wekre, valthorn
har i decennier verkat som solohornist i Filharmonien Oslo. Från 1991 till 2011 har hon varit professor i valthorn och kammarmusik vid Norges musikhögskola. Ett stort antal av hennes elever spelar i ledande orkestrar. Hon är alltjämnt efterfrågad på master classes över hela världen, hedersmedlem i internationella hornsällskapet och har tillägnats ett större antal kompositioner av en rad olika tonsättare.

Urban Agnas

Urban Agnas, trumpet
är professor vid musikhögskolan i Köln. Efter studier vid musikhögskolan i Ingesund hade han framgångar vid ARD Competition samt Radio France International Trumpet Competition och arbetade som förstetrumpetare i Göteborgs Symfoniker och Kungliga Filharmonikerna. Som solist har han till exempel spelat med Bayerska Radions Symfoniorkester, London Mozart Players samt orkestrar i Sverige, Finland och Norge. Urban är medlem i Stockholm Chamber Brass, en av Nordens ledande brassensembler.

Tom Poulson

Tom Poulson, trumpet
har uppträtt i Europa, Asien, Afrika och Nordamerika och är medlem i Stockholm Chamber Brass, WorldBrass och KammarensembleN. Han har varit pristagare vid flera internationella tävlingar och är passionerad ambassadör för nutida musik. Han har uruppfört tiotals verk av tonsättare som Mike Svoboda, Oliver Searle och Timothy Cooper och gästar ensembler för nutida musik så som Ensemble Modern och Red Note. Som solist har han bland annat spelat med Kungliga Filharmonikerna och symfonikerna i Düsseldorf och Nürnberg. Tom ger regelbundet master classes bland annat på Sibelius-Akademin där han är gästlärare.

Ingemar Roos

Ingemar Roos, trombon
Ingemar Roos har i nästan fyra decennier varit verksam hos Göteborgs Symfoniker och är en mycket eftertraktad trombonlärare och brassinstruktör. Ingemar har uppdrag på olika håll i världen, t ex vid Musikhögskolan i Berlin, Gustav Mahler Jugendorchester och vid olika universitet i Amerika. Han är professor vid Musikhögskolan i Oslo och lärare vid Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Paul Roczek

Paul Roczek, stråk
var redan under sina studieår medlem i Wiener Philharmoniker. Efter att ha vunnit priser vid ett antal internationella tävlingar har han som primarie i Österreichisches Streichquartett under 30 år turnerat i hela världen. Han har regelbundet framträtt på festivaler tillsammans med bl a Gitlis, Leister, Rampal och Menuhin. På Mozarteum i Salzburg leder han en violinklass, där bl a Ziyu He, vinnaren av Eurovision Young Musicians 2014 ingår. Han är president för de nationella musiktävlingarna för ungdomar i Österrike.

Alf Richard Kraggerud

Alf Richard Kraggerud, violin
Alf Richard Kraggerud är en av Europas mest omtalade talangutvecklare. Han är verksam som violinpedagog och prorektor vid Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo, som utbildar unga talanger från grundskoleåldern hela vägen till solistframträdanden på världens mest etablerade konsertscener.

Kristoffer Dolatko

Kristoffer Dolatko, violin
Kristoffer Dolatko är en polsk violinist som, efter att ha flyttat till Danmark, blivit känd för sin omfattande och framgångsrika pedagogiska gärning som talangutvecklare av unga violinister och violaster. Han har arbetat både på musikhögskolan i Aarhus och på stadens musikskola. Kristoffer även startat en egen privat musikskola - Auerinstitutet och jobbar numera på Chethams School of Music i Manchester, en internationellt efterfrågat internatskola. Dolatko har ytterligare internationella uppdrag bl a vid Astona sommarakademin, där han är biträdande konstnärlig ledare.

Mats Lidström

Mats Lidström, cello
Mats Lidström är en av Sveriges mest internationellt verksamma artister. Han har varit solist hos framstående orkestrar med dirigenter som Ashkenazy, Previn, Litton och Kamu. Som kammarmusiker har han bland annat spelat med Harrel, von Otter, Kennedy och Pöntinen. Han medverkar frekvent på festivaler, i radio och TV och är professor vid Royal Academy i London. Mats är också knuten till Oxford University, är coach för London Schools Symphony Orchestra samt ger varje sommar en kurs för cellister, Expansion. Hans kompositioner, transkriptioner och skalböcker ges ut på eget musikförlag.

Amalie Stalheim

Amalie Stalheim, cello
utbildade sig för Torleif Thedén med flera och har stora framgångar som solist och kammarmusiker. Hon har vunnit flera priser som bland annat Kungliga Musikaliska Akademiens Solistpris, Ljunggrenska tävlingen och Verbier festivalens Firmenich-Prize samt har varit solist med många skandinaviska orkestrar: Kungliga Filharmonikerna i Stockholm, Kuopio Symfoniorkester, Sveriges Radios Symfoniorkester, Bergen Filharmoniske orkester, Kringkastingsorkesteret, Wermlandoperans Symfoniorkester, Musica Vitae kammarorkester, Norrbotten Kammerorkester samt Malmö Symfoniorkester. Amalie är även Sveriges Radios “Artist in residence” under två år och aktiv som kammarmusiker vid internationella festivaler.

Erik Groenestein-Hendriks

Erik Groenestein-Hendriks, harpa
Erik Groenestein-Hendriks är stämledare vid Göteborgs Symfoniker. Han har tidigare varit anställd vid filharmoniska orkestern i Santiago och tog sin Master vid konservatoriet i Den Haag. Erik har även spelat i orkestrar som European Youth Orchestra under bl a Bernhard Haitink och Eliot Gardener och World Youth Orchestra. Dessutom ägnar sig Erik åt såväl kammarmusik som solistuppdrag.

Hans Pålsson

Hans Pålsson, piano
är professor vid Musikhögskolan i Malmö. Över 60 soloverk och pianokonserter är tillägnade honom. Han har gjort ett stort antal inspelningar för Radio och TV samt spelat in 25 CD-skivor med verk av över 60 tonsättare, varav 25 svenska. Bland hans elever finns vinnare av och pristagare i internationella tävlingar i Europa och USA. Han har jobbat tillsammans med namnkunniga dirigenter som Svetlanov, Ehrling, Salonen, Järvi m fl och gett konserter över hela Europa och på andra håll i världen. Han är ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien.

Jonas Olsson

Jonas Olsson, pianoackompanjemang/instudering
Jonas Olsson har ackompanjerat Polstjärneprisets tävlande sedan 2010 och är verksam som repetitör vid Norrlandsoperan i Umeå. Han tillhör den unga generationens mångsidiga pianister och är uppskattad för sina insatser som solist, kammarmusiker och ackompanjatör. Jonas, som har studerat för Hans Pålsson och Pierre-Laurent Aimard, är en av Skandinaviens erkända experter på nutida musik och har samarbetat med en lång rad av världens främsta tonsättare.

Hans Pålsson

Louise Pollock
Louise Pollock är stämledare för trombon vid GöteborgsOperan sedan 2015 efter tre år i samma position vid Stuttgarter Philharmoniker. Hon studerade i Freiburg för prof. Branimir Slokar och fortsatte sina studier i Stuttgart för prof. Henning Wiegräbe. Hon har vunnit framstående priser i nationella och internationella tävlingar som exempelvis trombonkategorin vid Deutscher Musikwettbewerb i Bonn 2014, Deutscher Musikrat-priset samt första pris och publikens pris vid the International Aeolus Competition for Wind Instruments i Düsseldorf 2016. Louise Pollock har framträtt som solist i hela Europa med orkestrar som Duisburger Symphoniker, Düsseldorfer Symfoniker och Zürichs kammarorkester.

Emil Jonason

Emil Jonason, klarinett
Emil Jonason är en eftertraktad solist, kammarmusiker och pedagog som i sin gärning förenar traditionella värden med nytänkande i musicerande och framträdande. Flera tonsättare har tillägnat honom inte sällan spektakulära verk. Som Rising Star har han blivit inbjuden till några av de främsta europeiska scenerna i Wien, Amsterdam, Barcelona, Paris m fl. Han undervisar bland annat på Kungliga Musikhögskolan i Stockholm.