Hoppa till innehåll

Ansökan till Polstjärneprisets tävling 2021

Ansökan till tävlingen är öppen.

Ansökan stänger 1 juni 2020.

Följande uppgifter behöver du ha tillgängliga när du fyller i ansökningsformuläret:

 • Förnamn - Efternamn - Födelsedatum (ååååmmdd)
 • Adress - Postnummer - Postort
 • Sökandes e-post - Förälders e-post
 • Hemtelefon - Sökandes mobilnr - Förälders mobilnr
 • Skola - Utbildningsort (hösten 2019) - Instrument - Instrumentallärare
 • Tävlingsbidrag 1 - kompositör, verk, sats, antal minuter
 • Tävlingsbidrag 2 - kompositör, verk, sats, antal minuter
 • Tävlingsbidrag 3 - kompositör, verk, sats, antal minuter
 • Inspelningsbidrag 1 - kompositör, verk, sats
 • Inspelningsbidrag 2 - kompositör, verk, sats
 • Kort presentation av sökande. Skriv en kort presentation (i jag-form) som vi kan publicera på vår hemsida och trycksak. Berätta något om ditt musicerande, varför du spelar klassisk musik, hur du valde ditt instrument etc. OBS Max 300 tecken inkl mellanslag.
 • Specialkost - Övrig information
 • Kontaktuppgifter på lokal media på din hemort (dagstidning, gratis lokaltidning, lokalradio, skoltidning, kommunens informationssekreterare, etc)

Observera att du noggrant måste ha läst igenom årets utlysning (, 108 kB) innan du fyller i ansökningsformuläret – utlysningen ses över och justeras inför varje tävlingsår. I ansökningsformuläret ska du också ge ditt samtycke enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Inspelning: Du ska skicka ljud- eller videofiler som har spelats in i sin helhet dvs de ska vara oklippta. Vi föredrar att få mp3 alt mp4 men tar även emot andra format. Du kan även ange länkar till ljud- eller videofiler. Märk dina inspelningar med ditt namn!

Notmaterial: Du ska skicka in din tävlingsrepertoar. Har du verk med ackompanjemang ska du bara skicka ackompanjemangsnoterna. Märk dina noter med ditt namn! Viktigt att du tar med dig originalnoterna till Polstjärnedagarna!

Skicka inspelning och notmaterial till:
polstjarnepriset@vanersborg.se

Alternativt med post till:
Musikakademi Vänersborg, Polstjärnepriset , 462 85 Vänersborg