Hoppa till innehåll

 

Ansökan till Polstjärneprisets tävling 2022

Ansökan till tävlingen är stängd.

Följande uppgifter behöver du ha tillgängliga när du fyller i ansökningsformuläret:

 • Förnamn - Efternamn - Födelsedatum (ååååmmdd)
 • Adress - Postnummer - Postort
 • Sökandes e-post - Förälders e-post
 • Hemtelefon - Sökandes mobilnr - Förälders mobilnr
 • Skola - Utbildningsort (hösten 2021) - Instrument - Instrumentallärare
 • Tävlingsbidrag 1 - kompositör, verk, sats, antal minuter
 • Tävlingsbidrag 2 - kompositör, verk, sats, antal minuter
 • Tävlingsbidrag 3 - kompositör, verk, sats, antal minuter
 • Inspelningsbidrag 1 - kompositör, verk, sats
 • Inspelningsbidrag 2 - kompositör, verk, sats
 • Kort presentation av sökande. Skriv en kort presentation (i jag-form) som vi kan publicera på vår hemsida och trycksak. Berätta något om ditt musicerande, varför du spelar klassisk musik, hur du valde ditt instrument etc. OBS Max 300 tecken inkl mellanslag.
 • Specialkost - Övrig information
 • Kontaktuppgifter på lokal media på din hemort (dagstidning, gratis lokaltidning, lokalradio, skoltidning, kommunens informationssekreterare, etc)

Observera att du noggrant måste ha läst igenom årets utlysning (, 153 kB) innan du fyller i ansökningsformuläret – utlysningen ses över och justeras inför varje tävlingsår. I ansökningsformuläret ska du också ge ditt samtycke enligt den nya dataskyddsförordningen GDPR. (, 49 kB)

Inspelning: Du ska skicka ljud- eller videofiler som har spelats in i sin helhet dvs de ska vara oklippta. Vi föredrar att få mp3 alt mp4 men tar även emot andra format. Du kan även ange länkar till ljud- eller videofiler. Märk dina inspelningar med ditt namn!

Notmaterial: Du ska skicka in din tävlingsrepertoar. Har du verk med ackompanjemang ska du bara skicka ackompanjemangsnoterna. Märk dina noter med ditt namn! Viktigt att du tar med dig originalnoterna till Polstjärnedagarna!

Skicka inspelning och notmaterial till:
polstjarnepriset@vanersborg.se

Alternativt med post till:
Musikakademi Vänersborg, Polstjärnepriset , 462 85 Vänersborg

KONTAKT

Direktör och konstnärlig pedagogisk ledare:
Ulrich Kaatz,
ulrich.kaatz@vanersborg.se
070-273 17 13

Verksamhet:
Sandra Björkstrand, administration
sandra.bjorkstrand@vanersborg.se

0521-72 24 61

Styrelsen:
Staffan Rydén, ordförande
staffan.ryden@outlook.com

MER information