Hoppa till innehåll

Instruktörer 2016

Jan Alm

Jan Alm, kontrabas
är sedan 1986 andre stämledare i Göteborgs Symfoniker och lärare vid Högskolan för scen och musik, Göteborg. Han för stolta bastraditioner vid Musikhögskolan vidare som en gång började med Ferdinand Lipa. Sedan 15 år tillbaka undervisar han också på sommarkurser i England.

Jan Alm

Tanja Becker-Bender(Aurora Chamber Music),violin
är en av Tysklands mest framgångsrika violinsolister. Hon har vunnit högsta utmärkelser vid internationella tävlingar och samarbetar som solist med ledande dirigenter och orkestrar. Även hennes skivor har fått internationell uppmärksamhet och ett stort antal utmärkelser. Hon engagerar sig särskilt för den nutida violinrepertoaren och är verksam som professor vid musikhögskolan i Hamburg.

Anna Bornander

Anna Bornander, oboe
har efter sin musikaliska grundutbildning i Vänersborg gått vidare till musikstudier vid New England Conservatory of Music i Boston, som hon avslutade med en Master of Music på oboe. Hon arbetar nu som efterfrågad frilansmusiker samt som omtyckt musikpedagog i Vänersborg, bl a på Musikerutbildning Vänersborg.

Jan Alm

Audun Breen, trombon
är alternerande solotrombonist hos Göteborgs Symfoniker efter ett år som solotrombonist i Kristiansands Symfoniorkester. Tidigare har han vikarierat i flera av Londons största orkestrar. Han har studerat vid Norges Musikhögskola och Guildhall School of Music and Drama i London. Redan som 20-åring fick han titeln som bäste trombonist på den europeiska solisttävlingen i Linz, Österrike efter att har vunnit flera solisttitlar på hemmaplan i Norge.

Anders Engström

Anders Engström, fagott
är stämledare vid Kungliga Hovkapellet i Stockholm efter att under många år haft samma position vid Göteborgs Symfoniker. Han är vidare lärare vid Högskolan för scen och musik i Göteborg.

Yehuda Gilad

Yehuda Gilad (Aurora Chamber Music), klarinett
är en av världens mest eftertraktade och prisbelönta pedagoger. Hans elever vinner betydelsefulla tävlingar och spelar i de mest meriterade orkestrar. Han reser världen runt för att hålla sina uppmärksammade master classes. Stora framgångar har han även som ensemblemusiker och orkesterledare. Han har medverkat i en flera radio- och tv-program.

Jan Alm

Fredrik Fors, klarinett
debuterade som 15-åring med Crusells klarinettkonsert tillsammans med Helsingborgs Symfoniorkester. Som 16-åring gjorde han internationell debut som solist med Radioorkestern i Österrike. Han har spelat solo med en rad ledande orkestrar i Europa och framträtt som kammarmusiker på festivaler i Norden och Europa. Han är alternerande soloklarinettist i Oslo-Filharmonien, lärare vid Norges Musikhögskola och Barratt Due Musikkinstitutt och har spelat in en rad soloskivor.

Jan Alm

Andreas P Hansson, dirigent
är Musikerutbildningen Vänersborgs och Polstjärneprisets ”egen produkt”. Blott 19 år gammal har han redan dirigerat Göteborgs Symfoniker och Göteborg Wind Orchestra. Efter framträdandet under Polstjärneprisets final 2015 bjöd Neeme Järvi in honom till Järvi-Akademins master classes i Estland, som vänder sig till betydligt äldre masterstudenter. Han har vidare deltagit i Royal Northern College of Music´s master class i Manchester och studerar nu vid Norges Musikhögskola.

Jan Alm

Anna-Maria Helsing, dirigent
är född i Sverige men uppvuxen och utbildad i Finland och har efter violinstudier utbildat sig till dirigent bl a hos Leif Segerstam. Hon blev utvalt till en master class med Esa-Pekka Sallonen och Gustavo Dudamel, där hon dirigerade London Philharmonic. Hon har dirigerat de flesta stora orkestrarna i Finland och Sverige och är Finlands första kvinna som blev utnämnd till chefsdirigentin (2010-2013 hos Oulu Symfoniorkester). Vid sidan om symfoniorkestrar dirigerar hon frekvent även operaproduktioner.

Jan Alm

Eivind Holtsmark Ringstad, viola
är född 1994 och redan efterfrågad i Norden som solist med orkester och som kammarmusiker hos stora festivaler. I Sverige framträdde han senast på Gotlands Kammarmusikfestival sommaren 2015. Han är solist in residence vid Oslo-Filharmonien och har vunnit ett stort antal solistpriser och utmärkelser. 2012 blev han Eurovision Young Musician efter att har vunnit den stora TV-sända EBU-tävlingen. Eivind har sedan barnsben varit elev vid Barratt Due Musikkinstitutt där han nu studerar på högskoleavdelningen.

Jan Alm

Marja Inkinen, violin
Marja Inkinen har sin Master of Music från Sibelius Akademien i Helsingfors och två diplom från Konservatoriet i Utrecht. Hon har utbildats hos professorer som Vegh, Libermann, Taub och Lee. Marja är stämledare för violin 2 hos Göteborgs Symfoniker sedan 1998 och lärare i violin, kammarmusik och orkesterspel vid Högskolan för scen och musik, Göteborgs Universitet. Som solist och kammarmusiker uppträder hon regelbundet i Sverige och utomlands. Marja är även medlem i Göteborg Baroque.

Ulrich Kaatz

Ulrich Kaatz, tävlingsledare och dirigent
har varit verksam i Vänersborg sedan 1985. Efter fyra år som professor i orkester- och ensembleledning vid Musikhögskolan i Stuttgart återvände han till Sverige för uppbyggnaden av Musikerutbildning Vänersborg och projekt för musicerande ungdomar som t ex Polstjärnepriset.   

Yair Kless

Yair Kless (Aurora Chamber Music), violin
är en av världens mest ansedda violinprofessorer. Sedan 1971 har han innehaft professurer i Tel Aviv och senare även i Graz och Manchester samt hållit Masterclasses på alla kontinenter. Många av hans elever har viktiga positioner i musiklivet och på olika lärosäten. Som kammarmusiker har han varit del i flera internationellt verksamma ensembler och som solist har han en repertoar på över 30 violinkonserter.

Alf Richard Kraggerud

Alf Richard Kraggerud, violin
är en av Europas mest omtalade talangutvecklare. Han är verksam som violinpedagog och prorektor vid Barratt Due Musikkinstitutt i Oslo, som utbildar unga talanger från grundskoleåldern hela vägen till solistframträdanden på världens mest etablerade konsertscener.

Mats Lidström

Mats Lidström, cello
är en av Sveriges mest internationellt verksamma artister. Han har varit solist hos framstående orkestrar med dirigenter som Ashkenazy, Previn, Litton och Kamu. Som kammarmusiker har han bland annat spelat med Harrel, von Otter, Kennedy och Pöntinen. Han medverkar frekvent på festivaler, i radio och TV och är professor vid Royal Academy i London.

Mårten Larsson

Mårten Larsson, oboe
är solooboist i Sveriges Nationalorkester, Göteborgs Symfoniker. Han undervisar på Högskolan för scen och musik, Göteborg och är regelbundet solist både med Symfonikerna och en rad svenska orkestrar. Han har även spelat in ett antal CD-skivor.

Vanessa Latarche

Vanessa Latarche, piano
har efter studier vid Royal College of Music i London, i USA och Frankrike startat en karriär som solist med bas i England och arbetsfält i många länder världen över. Hon är gäst på många viktiga festivaler och gör frekvent inspelningar både för radio, tv och på cd. Hon är professor och huvudlärare för piano vid Royal College of Music och uppskattad i hela världen som lärare vid masterclasses och som jurymedlem vid tävlingar.

Göran Marcusson, flöjt
är både en nationell och internationellt verksam flöjtist. Han har bl a spelat första flöjt i orkestrar som London Symphony Orchestra och Finska Radions Symfoniorkester, numera är han knuten till
Göteborg Wind Orchestra. Han är återkommande gäst vid internationella festivaler och mästarkurser och har spelat in ett antal CD som flöjtsolist.
Göran arrangerar årligen Nordic Flutes, en internationellt efterfrågad flöjtkurs i Vänersborg.

Tatjana Masurenko

Tatjana Masurenko (Aurora Chamber Music), viola
är efter studier i Ryssland och Tyskland samt ett antal vinster i internationella tävlingar nu efterfrågad som solist och kammarmusiker bland musiker som Herbert Blomstedt, Heinrich Schiff, Christian Tetzlaff och Gidon Kremer. Hon anlitas i hela världen på festivaler och för masterclasses. Hennes inspelningar har fått några av de främsta utmärkelserna. Hon är professor vid musikhögskolan i Leipzig.

Jan Alm

Arnulf Naur Nilsen, trumpet
har i 39 år varit Oslo Filharmoniens alternerande solotrumpetare. Tidigare var han solotrumpetare hos Bergen filharmoniske orkester. Han var eftertraktad både som solist med orkester samt ensemblemusiker, vilket alla turnéer och inspelningar vittnar om. Han har även gjort betydande insatser som pedagog vid konservatorier och högskolor i Norge och Sverige. Han har även fört studenter till ledande positioner i symfoniorkestrar och inom solistbranschen - trumpetaren Tine Thing Helseth är ett exempel.

Ellen Nisbeth

Ellen Nisbeth, viola
har de senaste åren vunnit både det svenska och det norska solistpriset samt Ljunggrenska tävlingen. Hon har erhållit flera stora stipendier i Sverige och Norge och är nu i färd med en mycket uppmärksammad solistkarriär. Samtidigt har hon börjat undervisa på Norges musikhögskola.  

Per Nystrom

Per Nyström, cello
är konstnärlig ledare för Aurora Chamber Music, en bland världens främsta professorer och studenter uppmärksammad och efterfrågad kurs- och festivalverksamhet i Trollhättan/Vänersborg. Per var under åren 1990-2001 cellist i Yggdrasil-kvartetten, Sveriges internationellt mest framgångsrika stråkkvartett och är nu stämledare i Camerata Nordica.

Jonas Olsson

Jonas Olsson, pianoackompanjemang/instudering
har ackompanjerat Polstjärneprisets tävlande sedan 2010. Han tillhör den unga generationens mångsidiga pianister och är uppskattad för sina insatser som solist, kammarmusiker och ackompanjatör. 

Jan Alm

Branimir Pusticki, cello
är solocellist vid Radiosymfonikerna i Zagreb. Han studerade för Valter Despalj i Zagreb och för Reinhard Latzko i Wien och företräder därmed en sydosteuropeisk cellotradition, som inte ofta är representerad i Norden. Han har vunnit ett antal tävlingar, bl a Brahmstävlingen i Österrike. Branimir är en uppskattad kammarmusiker och har spelat tillsammans med bl a Barbara Gorzynska, Latica Honda-Rosenberg och Christian Altenburger. Numera är han en starkt engagerad lärare som verkar i flera europeiska länder.

Frøydis Ree Wekre

Frøydis Ree Wekre, valthorn
har i decennier verkat som solohornist i Filharmonien Oslo. Från 1991 till 2011 har hon varit professor i valthorn och kammarmusik vid Norges musikhögskola. Ett stort antal av hennes elever spelar i ledande orkestrar. Hon är alltjämnt efterfrågad på masterclasses över hela världen, hedersmedlem i internationella hornsällskapet och har tillägnats ett större antal kompositioner av en rad olika tonsättare.   

Ingemar Roos

Ingemar Roos, trombon
är sedan 1978 verksam hos Göteborgs Symfoniker och en mycket eftertraktad brassinstruktör med uppdrag på olika håll i världen, t ex vid Musikhögskolan i Berlin, Gustav Mahler Jugendorchester och vid olika universitet i Amerika. Han är professor vid Musikhögskolan i Oslo och lärare vid Högskolan för scen och musik i Göteborg. 

Staffan Scheja

Staffan Scheja, piano
startade sin konsertkarriär med debut som 14-åring tillsammans med Radiosymfonikerna. Efter att ha vunnit förstapriset i Busonitävlingen 1975 har han framträtt i
bl a München, Paris, Tokyo, New York och i de flesta större städerna i Norden. Staffan är professor och huvudlärare för piano vid Kungliga Musikhögskolan och är invald i Kungliga Musikaliska Akademien.

Hermann Stefánsson

Hermann Stefánsson, klarinett
är soloklarinettist i Kungliga Filharmonikerna, adjungerad professor vid Kungliga Musikhögskolan i Stockholm och gästprofessor vid Lodz Musik Akademi i Polen. Hermann har framträtt som solist med både svenska och utländska orkestrar. Han är en aktiv kammarmusiker, medlem av Kungliga Filharmonikernas blåsarkvintetten och Svenska Serenadensemblen. Hermann ger regelbundet masterklasser både i Sverige och utomlands.

Sara Trobäck Hesselink

Sara Trobäck Hesselink, violin
är konsertmästare för Göteborgs Symfoniker sedan 2002. Efter studier bl a i Göteborg och vid Royal Academy i London vann hon ett flertal priser och framträder nu regelbundet som solist och kammarmusiker både i Sverige och utomlands. 2008 blev hon invald som ledamot i Kungliga Musikaliska Akademien.