Hoppa till innehåll

Intervju med Sten Cranner

Intervju med Sten Cranner
vd och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker, samt mångårig medlem i Polstjärneprisets jury

Polstjärnepriset är ett passionerat och visionärt projekt
– Polstjärnepriset håller konstarten levande och förnyar den. Bland de unga deltagarna ser vi nästa generations musiker och nästa generation av anställda i vår orkester, säger Sten Cranner som är vd och konstnärlig chef för Göteborgs Symfoniker.

Samarbetet mellan symfonikerna i Göteborg och Polstjärnepriset inleddes 2012. Året därefter hölls finalen av priset för första gången i Göteborgs Konserthus.
– Att ställa upp med en orkester och ett konserthus har blivit vårt sätt att hjälpa till, berättar Sten Cranner.
– För oss är det en självklar roll att vi ska vara med och utveckla priset.

Förebilder för de unga
Satsningar som Polstjärnepriset kan Göteborgs Symfoniker inte driva på egen hand eftersom sådana initiativ ligger utanför kärnverksamheten. Däremot är orkestern med som stödjande part och för de professionella musikerna är det naturligt att vara förebilder för de unga. När det gäller framtiden för Polstjärnepriset är Sten Cranners uppfattning klar:
– Det här visionära och passionerade projektet ska absolut drivas vidare i Vänersborg.

Hantverket lever vidare
Att Polstjärnepriset finns är viktigt för både Symfonikerna och musikerna som arbetar i den.
– Våra musiker har investerat massor av tid och engagemang i sina utbildningar och arbeten. För dem är det betydelsefullt att veta och känna, att konstarten och hantverket lever vidare och forsätter att utvecklas även efter att de själva en dag slutar.
– Jag tror att detta är den största anledningen till att våra musiker visar så stort engagemang för ungdomarna och deras utveckling. Det är lite som ett kretslopp där kunskap utvecklas och förs vidare från etablerade musiker till unga som är på väg in i yrket.

Sida vid sida
Inom ramarna för Polstjärnepriset når utvecklingen en hög nivå när professionella musiker spelar och instruerar sida vid sida med talangfulla och entusiastiska ungdomar. Sten Cranner betonar att sådana möjligheter att få träffa konstnärer ger enormt mycket i form av kunskapsöverföring och inspiration.

Både höjd och bredd behövs
– I de situationerna lyfter vi spetsarna inom det unga musiklivet. Internt och inom orkestervärlden i sin helhet ska Göteborgs Symfoniker representera de bästa av det bästa. Det är den sidan av oss som Polstjärneungdomarna får möta.
– I andra sammanhang, som till exempel satsningarna inom ramarna för El Sistema, arbetar vi först och främst med bredden. Där utvecklas barn kreativt inom konst och musik, och där är tillgänglighet och social hållbarhet viktiga för oss.
Sten Cranner konstaterar att båda nivåerna behövs och att höjd och bredd är beroende av varandra. För att utveckla höjd behövs bredd och vice versa.
– Polstjärnepriset fyller en väsentlig funktion när det gäller förmågan att hitta ungdomar som kan utveckla höjden i svenskt musikliv. Göteborgs Symfoniker är glada och stolta över att vara med i det arbetet.