Hoppa till innehåll

 

Behov av stöd och hjälp

Har du frågor om stöd och hjälp men vet inte var du ska vända dig?

Att bli äldre kan innebära att du behöver mer stöd och hjälp för att klara din vardag. Många förebyggande insatser finns i kommunen såsom Samlad hjälp (en hjälp som är samlad på ett ställe) eller Lilla hjälpen som kan hjälpa dig med enklare saker, t.ex.byta en glödlampa, hänga upp gardiner. Men ibland kanske mer stöd behövs och du behöver kontakta socialtjänsten. Vad innebär hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm? Hur fungerar det och vart vänder jag mig för att ansöka? Kan jag ansöka om färdtjänst?

Här hittar du mer information. Tveka inte, utan kontakta oss om du har frågor.

Samhällsstöd - stöd till invånare

Flera händer som håller i varandra.

Innan man behöver socialtjänstens insatser finns många alternativ till stöd för att fortsätta leva så självständigt som möjligt. I Vänersborgs kommun finns nu Samhällsstöd - stöd till invånare. En grupp som som samordnar alla goda krafter och det som kan vara en hjälp till kommunens invånare. För att göra det enklare finns allt samlat på en plats.

Läs mer på sidan om Samlad hjälplänk till annan webbplats.

Lilla hjälpen

Bild på en glödlampa.

Lilla hjälpen kan hjälpa äldre och funktionshindrade kostnadsfritt med att t.ex. byta glödlampor, byta batterier i brandvarnare, hänga upp gardiner och tavlor, ta ner saker från vinden eller höga skåp, damma ovanpå skåp samt övriga uppgifter som kräver stol eller stege.

Hjälp kan också erbjudas med att salta och sanda, halksäkra mattor, spika upp sladdar liksom att flytta möbler, smörja lås och dörrar samt lufta element.

Länk till Lilla hjälpens sida

Hjälp för senior att surfa på Internet

Hjälp för senior att surfa på Internet
Är du senior och vill lära dig din mobiltelefon eller surfplatta för att kunna hålla kontakt med nära och kära, kunna använda appar och ta del av olika utbud på Internet?

För mer information kontakta frivilligsamordnare Helena Pettersson, telefon 0521-72 20 20.

Följeslagaren

Följeslagarens logotype

I samverkan med Svenska Kyrkan och Röda Korset driver Vänersborgs kommun en Följeslagarverksamhet. Verksamheten vill underlätta för personer att ta sig till och från sina aktiviteter. Det kan vara att få sällskap till frisören, träffpunkten, gudstjänsten, gymmet, biblioteket eller annat. Följeslagaren bygger på frivilligas insatser och tjänsten är kostnadsfri.

Läs mer om Följeslagaren här

Vad innebär hemtjänst, hemsjukvård, trygghetslarm?

En bild på en äldre man och en kvinna.

Hemtjänst
Hemtjänst är ett samlingsbegrepp för den service, omvårdnad och sjukvård som vid behov ges i det egna hemmet. Hemtjänst innebär att möjliggöra att den enskilde ska kunna bo kvar i sitt egna hem.
Läs mer på sidan för hemtjänst

Hemsjukvård
I hemsjukvården arbetar sjuksköterskor, distriktssköterskor, arbetsterapeuter och fysioterapeuter/sjukgymnaster med olika specialkompetenser som bedriver varaktiga och planerade sjukvårdsinsatser i hemmet dygnet runt. Vem kan få hemsjukvård?
Lär mer på sidan för kommunal hemsjukvårdöppnas i nytt fönster

Trygghetslarm
Trygghetslarmet ger dig tryggheten att vid en akut situation i hemmet kunna påkalla kunnig personal och få hjälp dygnet runt. Målet är att man ska känna sig trygg i sin egna hemmiljö.
Vem kan få ett trygghetslarm?

Hur söker jag färdtjänst?

Tecknad bild på en färdtjänstbil

Färdtjänst
Färdtjänst är sociala resor för att kunna genomföra sociala aktiviteter eller ärenden. Färdtjänst är en persontransportservice som bedrivs med både personbilar och specialfordon i form av handikappbussar.
Hur kan jag ansöka om färdtjänst?

MEA-projektet


I maj 2021 startade Vänersborgs kommun MEA-projektet, vilket är en del av projekt ”Senior i VBG” som arbetar för hälsofrämjande och förebyggande insatser för seniorer. Projektets tidsram är två år och är en samverkan mellan biståndshandläggare och arbetsterapeut utöver den vanliga verksamheten. Syftet är att öka livskvalitén för seniorer samt senarelägga behov av stöd från kommunen så långt som det är möjligt. Detta gör vi genom att ge information om förebyggande insatser samt möjlighet till arbetsterapeutiska insatser utefter behov. Projektet har fått namnet MEA vilket står för att Möjliggöra Egen Aktivitetsförmåga, vilket handlar om att ge individen rätt förutsättningar att leva ett så aktivt och självständigt liv som möjligt.

Vi riktar oss till individer med beslut på trygghetslarm där kommunen inte har fler insatser sedan tidigare. Ett brevutskick går till geografiskt berört område med information om ”Senior i Vbg” samt om kommande telefonuppföljning av trygghetslarm. I telefonsamtal med biståndshandläggare kan det framkomma problematik som gör att individen känner sig otrygg eller har svårigheter med vardagsaktiviteter. Då erbjuds hembesök av arbetsterapeut. Arbetsterapeuten kan stötta med insatser gällande fallprevention, vardagsaktiviteter, bostadsanpassning och hjälpmedel. Målet med våra insatser är att våra larmtagare ska kunna fortsätta vara så aktiva i sin vardag som möjligt med livskvalitet, självständighet och trygghet.

Vill du veta mer? Kontakta gärna någon av oss.

Biståndshandläggare Maria Johansson, tfn 0521-72 10 98
Biståndshandläggare Marianne Dahlborg, tfn 0521-72 11 61
Leg. Arbetsterapeut Lisa Norehed, tfh 072-143 40 49
Leg Arbetsterapeut Annica Törnqvist, tfn 070-162 95 38

Biståndsenheten

En äldre man och frågetecken

Du som är äldre och behöver någon form av stöd eller service är välkommen att ansöka om bistånd/insatser, t.ex. hemtjänst, trygghetslarm, särskilt boende eller färdtjänst.

Du är välkommen att kontakta våra handläggare på biståndsenheten för information om vilka insatser du kan ansöka om och hur du gör en ansökan.

Läs mer på biståndenhetens hemsida

KONTAKT

Biståndsenheten
Vård, stöd och utredning
Residensgatan 20
462 30 Vänersborg

Besök: Endast bokade besök

E-post till biståndsenheten
bistand@vanersborg.se

Kontakt med biståndshandläggare sker via telefon eller e-post

Biståndshandläggare
Äldreomsorg öppnas i nytt fönsterPersonligt stöd och omsorgöppnas i nytt fönster

Telefontid handläggare
Mån-Fre 08.30-09.30
(övrig tid i mån av möjlighet)

Verksamhetsansvarig
Ewa Peterson
Telefon: 0521-72 21 33
E-post:
ewa.peterson@vanersborg.se