Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Föreningsliv

Unga musiker

Vänersborgs kommun ska verka för en utveckling i samverkan med föreningar och brukare och stimulera fler och nya grupper till aktivitet och engagemang.

I Vänersborgs kommun finns ett rikt föreningsliv som består av ett 70-tal verksamma klubbar och föreningar. Föreningslivet representerar många olika specialområden och är spritt i hela kommunen. Chansen är därför stor att just du hittar något som passar dig!

Hitta föreningar i föreningsregistret eller läs mer om föreningsbidrag

Kontakt

Arena-Fritid Vänersborg
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Arena Vänersborg
Brättevägen 15

Bokning
Nathalie Thudén

Telefon
0521-72 20 43

E-post
nathalie.thuden@vanersborg.se

Ekonomihandläggare
Ingalill Willman

Telefon
0521-72 20 27

E-post
ingalill.willman@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM