Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Basketspelare på fritidsgården

Regler och policy för fritidsgården

På Centrumgården och i resten av Ungdomshuset följer vi vissa regler för att alla ska känna sig välkomna och må bra i vår verksamhet. Vi arbetar också mycket med ungdomsinflytande i verksamheten.

Alkohol, tobak och andra droger

I hela Ungdomshuset har vi nolltolerans mot tobak, alkohol och droger. Huset ska vara en tobaks- och drogfri miljö och fritidsgården använder alkoholmätare för att testa misstänkt fylla. Vid utslag på dessa ringer fritidsledarna direkt föräldrarna alternativt socialtjänsten/polis. Misstanke om annan drogpåverkan går direkt till polisen.

Våld och hot

Ungdomshuset är ett ställe där alla ska känna sig välkomna och trygga, därför accepterar vi aldrig användning av våld eller hot.

Språkbruk, attityder och ordning

Att respektera varandras kulturer och allas lika värde är en självklarhet på Ungdomshuset. Nedvärderande uttryck som går emot detta är inte välkomna hos oss! Vidare använder vi ett vårdat språk för att alla ska må bra.

På fritidsgården talas i första hand svenska så att alla ska förstå varandra. Talar man bristfällig svenska hjälps vi åt.

Medbestämmande och inflytande

På Centrumgården ska verksamheten utgå från ungdomarna själva. Det är inte fritidsledarna som har till uppgift att hitta på aktiviteter med mera, utan de hjälper till att förverkliga bra idéer.

Som besökare är du alltid välkommen med tankar och idéer till personalen. Inga idéer är omöjliga eller dumma! Vi har även en förslagslåda där man kan lämna anonyma förslag.

KONTAKT

Centrumgården
Belfragegatan 5
462 35 Vänersborg

Telefon
0521-72 10 39 (under öppettider)

Telefon dagtid
0521-72 10 52 (Emil)
0521-72 26 07 (Andreas)

Verksamhetschef
Gunilla Wretemark

Telefon
0521-72 14 96

E-post
gunilla.wretemark@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM