Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg

Jullovspotten

Förverkliga din idé om en rolig aktivitet under jullovet med jullovspotten.

Pengar från jullovspotten kan man söka om man vill ordna något för barn och ungdomar i Vänersborg. Det kan exempelvis handla om en fotoutställning, en idrottsturnering, en utflykt, en prova-på aktivitet eller vad du än kan komma på. Inga idéer är dumma!

Din ansökan får svar inom maximalt 7 arbetsdagar.

Gå till ansökan

Länken tar dig till ansökan från jullovspottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster
I ansökan får du exempelvis svara på frågor om vad du söker för, vilka åldrar som får delta och vilka kostnader ditt projekt har.

Läs noga genom instruktionerna nedan innan du söker!

Alla beviljade idéer får hjälp med marknadsföring och har rätt till coachning i genomförandet av projektet.

Vem kan söka?

 • Unga mellan 10-25 år som är bosatta i Vänersborg.
 • Både enskilda personer och föreningar med ungdomsverksamhet.

Att tänka på

 • Aktiviteten ska ske under jullovet (21 dec 2018 - 7 jan 2019).
 • Projektet ska i första hand riktas till barn och ungdomar i åldern 6-15 år, eller till en begränsad del inom åldersgränsen.
 • Projektet ska vara öppet för så många ungdomar som möjligt i Vänersborgs kommun.
 • Aktiviteten måste vara gratis för deltagarna.
 • Du kan söka max 10 000 kronor (betalas ej ut i kontanter).
 • Sök minst 15 dagar före din aktivitet (senast 9 december)
 • Potten är öppen till och med 10 december, om pengar finns kvar så länge. Ansökningar behandlas i den ordning de kommer in, med undantag för projekt som skapar extra bredd i utbudet vilka kan ges viss förtur.
 • Jullovspotten är ett engångsbidrag och kan endast sökas en gång för varje projekt. Beviljat stöd anpassas till projektets storlek och kostnader.

Vad kan man inte söka för

 • Projekt som inte är öppna för andra barn eller ungdomar att delta i.
 • Projekt i lokal där alkohol serveras.
 • Projekt i regi av kommersiell eller vinstdrivande verksamhet.
 • Projekt som ingår i politisk/religiös verksamhet.
 • Projekt som har uppmuntrande attityd till våld eller bruk av tobak, alkohol eller andra droger.
 • Projekt som uppmuntrar diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.

Gå till ansökan från jullovspottenlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Jullovspotten
Mattias Fredén

Telefon:
0521-72 11 30

E-post:
mattias.freden@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM