Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg

Sommarlovspotten

Förverkliga din idé om en rolig aktivitet under sommarlovet med sommarlovspotten.

Pengar från sommarlovspotten kan man söka om man vill ordna något för barn och ungdomar i Vänersborg. Det kan exempelvis handla om en badutflykt, en prova-på aktivitet, fotoutställning, en idrottsturnering eller vad du än kan komma på. Inga idéer är dumma!

Din ansökan får svar inom maximalt 7 arbetsdagar.

I ansökan får du exempelvis svara på frågor om vad du vill söka för, när din aktivitet är planerad vilka åldrar som får delta och vilka kostnader ditt projekt har.

Ansökan

Potten är slut och inga fler ansökningar tas emot.

Läs noga genom instruktionerna nedan innan du söker!

Alla beviljade idéer får hjälp med marknadsföring och har rätt till coachning i genomförandet av projektet.

Vem kan söka?

 • Unga mellan 10-25 år som är bosatta i Vänersborg.
 • Både enskilda personer och föreningar med ungdomsverksamhet.

Att tänka på

 • Aktiviteten ska ske under sommarlovet (15 juni - 17 augusti).
 • Projektet ska i första hand riktas till barn och ungdomar i åldern 6-15 år, eller till en begränsad del inom åldersgränsen.
 • Projektet ska vara öppet för så många inom åldersgruppen som möjligt i Vänersborgs kommun.
 • Aktiviteten måste vara gratis för deltagarna.
 • Du kan söka max 8 000 kronor (betalas ej ut i kontanter). Föreningar med återkommande aktiviteter kan söka max 10 000 kr.
 • Sök senast 23 maj (tänk på att potten kan ta slut före 23 maj)
 • Potten är öppen till och med 23 maj, om pengar finns kvar så länge. Ansökningar behandlas i den ordning de kommer in, med undantag för projekt som skapar extra bredd i utbudet vilka kan ges viss förtur.
 • Sommarlovspotten är ett engångsbidrag och kan endast sökas en gång för varje projekt och sökande. Beviljat stöd anpassas till projektets storlek och kostnader.

Vad kan man inte söka för

 • Projekt som inte är öppna för andra barn eller ungdomar att delta i.
 • Projekt i lokal där alkohol serveras.
 • Projekt som inte riktar sig till boende inom Vänersborgs kommun.
 • Projekt i regi av kommersiell eller vinstdrivande verksamhet.
 • Projekt som ingår i politisk/religiös verksamhet.
 • Projekt som har uppmuntrande attityd till våld eller bruk av tobak, alkohol eller andra droger.
 • Projekt som uppmuntrar diskriminering på grund av exempelvis kön, kulturell bakgrund, religiös tillhörighet, ålder, språk, sexuell läggning, könsidentitet eller funktionsnedsättning.

KONTAKT

Sportlovspotten
Mattias Fredén

Telefon:
0521-72 11 30

E-post:
mattias.freden@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM