Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Regler och policy för fritidsgården

På Lyckan följer vi vissa regler för att alla ska känna sig välkomna och må bra i vår verksamhet. Vi arbetar också mycket med ungdomsinflytande i verksamheten.

Alkohol, tobak och andra droger

I hela lokalerna har vi nolltolerans mot tobak, alkohol och droger. Huset ska vara en tobaks- och drogfri miljö och fritidsgården använder alkoholmätare för att testa misstänkt fylla. Vid utslag på dessa ringer fritidsledarna direkt föräldrarna alternativt socialtjänsten/polis. Misstanke om annan drogpåverkan går direkt till polisen.

Våld och hot

Fritidsgården är ett ställe där alla ska känna sig välkomna och trygga, därför accepterar vi aldrig användning av våld eller hot.

Språkbruk, attityder och ordning

Att respektera varandras kulturer och allas lika värde är en självklarhet på Lyckan. Nedvärderande uttryck som går emot detta är inte välkomna hos oss! Vidare använder vi ett vårdat språk för att alla ska må bra.

På fritidsgården talas i första hand svenska så att alla ska förstå varandra. Talar man bristfällig svenska hjälps vi åt.

Medbestämmande och inflytande

På fritidsgården ska verksamheten utgå från ungdomarna själva. Det är inte fritidsledarna som har till uppgift att hitta på aktiviteter med mera, utan de hjälper till att förverkliga bra idéer.

Som besökare är du alltid välkommen med tankar och idéer till personalen. Inga idéer är omöjliga eller dumma! Vi har även en förslagslåda där man kan lämna anonyma förslag.

KONTAKT

Lyckans fritidsgård
Regementsgatan 29
Vänersborg

Enhetschef
Glenn Hasselberg

Telefon
0521-72 12 00

E-post
glenn.hasselberg@vanersborg.se

Telefon till fritidsledare på Lyckans

Adel Kajtazovic
0521-72 10 47

Mikael Forss
070-237 43 43

Fritte Fredriksson
0521-72 10 58