Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Vad är Timjan?

Timjan är en mötesplats för kreativt skapande för dig mellan 13-25 år.

Timjan har egna lokaler under Vänersborgs huvudbibliotek med olika kreativa rum. Utöver arbetet i Timjans lokaler arbetar också personalen med olika projekt så som att arrangera Schools Out, VBG dance festival mm.

Bakgrund

Timjan startade som ett projekt. Projektet har sin utgångspunkt i Lupp-enkäten 2004 som visade på ungdomars behov av mötesplatser och aktivt deltagande istället för passivt åskådande när det gäller kultur- och fritidsutbudet.

Idrottsutövande ungdomar är väl tillgodosedda med arenor, föreningar och aktiviteter men ung kultur hämmas av generationsglapp och okunskap om tillgängliga vägar och möjligheter till aktivt skapande.

Den 2 september 2016 öppnade Timjan sina portar för allmänheten och har sen dess utvecklas och formats på nytt.

Timjan har under en lång period legat i samma lokaler som Vänersborgs fritidsgårdar men har sedan november 2022 fått egna lokaler under Vänersborgs huvudbibliotek.

KONTAKT

Kulturhuset Timjan

Besöksadress:
Sundsgatan 6 i Vänersborg

David Myrvold
david.myrvold@vanersborg.se

Hanna Tobiasson
hanna.tobiasson@vanersborg.se

Medlinn Zikollaj
medlinn.zikollaj@vanersborg.se