Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Vad är Timjan?

Timjan är en mötesplats för ung kultur i Vänersborg.

Vi vill skapa en attraktiv mötesplats för ungdomar i centrala Vänersborg. Vår ambition är att skapa ett brukarstyrt ungdomsbibliotek med betoning på ung kultur med inriktning mot serieromaner, film och spel. I lokalen finns utställningsytor för konst och vi ger plats för musik, poetry slam och andra framträdanden.

Verksamheten drivs i samverkan med studieförbund, kulturföreningar och andra kommunala verksamheter inom kultur och fritid. Timjan är ett forum för nya former av ung kultur som stimulerar lust, intresse och förmåga. På Timjan kan man hitta egna vägar till eget skapande.

Timjan vill bidra till att göra staden attraktivare i ett ungdomsperspektiv. Vi tillmötesgår ungdomars önskan om fler mötesplatser, bejakar aktivitetsbehovet och ger ungdomar möjlighet att utvecklas på egna villkor utan vuxenstyrning men med tillgång till kompetens och vägledning.

Ambitionen är också att fånga upp de strömningar som vanligtvis rör sig utanför traditionella kulturinstitutioner och göra dem synliga och genom mötet, berika och öka kompetensen inom de redan etablerade institutionerna. Det handlar om att nyttja befintliga resurser, personella så väl som materiella, så effektivt som möjligt. Och inte minst, få ut ett betydande mervärde genom samarbete och samsyn.

Bakgrund

Projektet har sin utgångspunkt i Lupp-enkäten 2004 som visade på ungdomars behov av mötesplatser och aktivt deltagande istället för passivt åskådande när det gäller kultur- och fritidsutbudet.

Idrottsutövande ungdomar är väl tillgodosedda med arenor, föreningar och aktiviteter men ung kultur hämmas av generationsglapp och okunskap om tillgängliga vägar och möjligheter till aktivt skapande.

Den 2 september 2016 öppnade Timjan sina portar för allmänheten.

KONTAKT

Kulturhuset Timjan

Besöksadress:
Regementsgatan 29, Vänersborg

David Myrvold
david.myrvold@vanersborg.se

Hanna Tobiasson
hanna.tobiasson@vanersborg.se

Medlinn Zikollaj
medlinn.zikollaj@vanersborg.se

Facebook