Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Elevhälsan för grundskolan

Elevhälsan organiserar elevhälsa för barn och ungdomar. Här finns psykologisk, specialpedagogisk, medicinsk samt social kompetens.

Inom elevhälsan för den kommunala grundskolan arbetar psykologer, kuratorer, specialpedagog, skolläkare, skolsköterskor, samverkande socialsekreterare, logopeder och talpedagog.

Ett mobilt skolteam med fokus på ökad skolnärvaro finns inom elevhälsan. Det består av pedagoger och socialpedagoger.

Kontakt

Om du vill få kontakt med elevhälsan kan du ringa

Lena Ericsson, Elevhälsochef

Carianne Lundvall Karlsson, biträdande Elevhälsochef

Marie Martinsson, Koordinator inom Elevhälsan

Malin Callh, Medicinskt Ledningsansvarig

Se även information på respektive skola. Där hittar du exempelvis telefonnummer till skolans skolsköterska och kurator.

Om dina föräldrar vill ha kontakt med exempelvis elevhälsan, finns det ytterligare information på den särskilda föräldrasidan http://vanersborg.se/foralder Länk till annan webbplats.

Kontakt

Lena Ericsson
Chef för elevhälsan

Telefon
0521-72 10 80

E-post
lena.ericsson@vanersborg.se