Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Funktionsvariation

Alla funkar olika. Ändå kan det vara svårt att vara med i samhället om du inte pratar, hör, tänker, hör eller går på ett visst sätt. Samhället i stort är format som om alla funkade likadant. Du har rätt att behandlas lika, oavsett funktionsvariation.

Läs på umo.se om att fungera olikalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Nationellt mål arbete kring funktionsnedsättning

Det nationella målet för funktionshinderspolitiken är att
"med FN:s konvention om rättigheter för personer med funktionsnedsättning som utgångspunkt, uppnå jämlikhet i levnadsvillkor och full delaktighet för personer med funktionsnedsättning i ett samhälle med mångfald som grund."

Målet ska bidra till ökad jämställdhet och till att barnrättsperspektivet ska beaktas.

Läs mer om målen och hur de ska nås på Myndigheten för delaktighets hemsidalänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

Stöd från Vänersborgs kommun

Biståndsenheten i Vänersborgs kommun finns för att hjälpa dig som har svårighet att klara av ditt dagliga liv på egen hand och anser dig vara i behov av hjälp.

Gå till sidan med information om hjälp och stöd från Biståndsenheten

Hur arbetar Vänersborgs kommun med tillgänglighet?

Vänersborgs kommun arbetar utifrån Agenda 22 som är FN:s riktlinjer för hur medlemsstaterna ska förhålla sig till personer med funktionsnedsättningar.

Läs mer om Agenda 22

Gå till sidan om tillgänglighet

Läs om det kommunala rådet för funktionshinderfrågor

Facebook

INSTAGRAM