Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Psykisk ohälsa

Ungdomar

Personligt ombud

Ett personligt ombud är ett stöd för personer med psykisk funktionsnedsättning. Ombudet arbetar på uppdrag av den enskilde och verkar för att varje individ ska få del av de insatser som han/hon behöver och har rätt till. Att anlita ett personligt ombud är kostnadsfritt och ombudet har tystnadsplikt.

Vem kan få personligt ombud?

Du som har eller riskerar att få omfattande och varaktigt psykiskt funktionsnedsättning, är 18 år eller äldre och som upplever att du inte får det stöd och den hjälp du behöver.

Du kan få hjälp med:

  • råd och stöd
  • att samordna dina insatser
  • kontakt med olika myndigheter
  • att få det stöd och den service du har rätt till

Kontakt

Har du frågor är du välkommen att kontakta Personligt ombud i Vänersborgs kommun.

  • Telefon: 0521-72 26 00 (Cecilia Dahlman)
  • E-post:cecilia.dahlman@vanersborg.se

Läs mer om

Depression

Ensamhet

Fobier

Nedstämdhet

Panikattacker

Självmordstankar

Självskadebeteende

Sömnproblem

Utanförskap

Ångest

Kontakt

Personligt ombud
Vänersborgs Kommun

Telefon
0521-72 26 00

E-post
cecilia.dahlman@vanersborg.se

Facebook