Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Trappan

Trappan är krissamtal för barn och ungdomar 4-18 år som har bevittnat och/eller upplevt våld i nära relationer.
 
Trappan är en arbetsmodell där man hjälper barn att bearbeta trauma och kris utifrån att de har bevittnat och/eller varit utsatt för våld i nära relationer. Modellen är utarbetat av Rädda Barnen.
 
Vi arbetar utifrån barnets egna upplevelser av våldet. I enskilda träffar med barnet går vi igenom tre steg:
1. Skapa en förtroendegivande kontakt.
2. Barnet får berätta i ord och bild om det hon/han har upplevt.
3. Ge barnet kunskap om sina erfarenheter för att hjälpa dem framåt.

Vi träffas en gång i veckan under cirka tio tillfällen sammanlagt. Träffarna inleds med enskilda samtal och intervju med förälder/föräldrar och därefter erbjuds barnet/ungdomen enskilda samtal. Vi avslutar Trappan med ett avslutningssamtal med barn och förälder.

För mer information kontakta

  • 1:e behandlingssekreterare på telefon 0521- 72 10 26

Kontakt

Individ - och familjeomsorg
Plantaget
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress
Kyrkogatan 23

Telefon
1:e behandlingssekreterare
0521-72 10 26

E-post myndigheten:
social@vanersborg.se

Facebook