Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

 

Inflytande

Siluetter av ungdomar

I Vänersborg sker arbetet med att stärka barns och ungdomars inflytande, delaktighet och inkludering i samhället inom ramen för Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och utbildningsnämnden, Kunskapsförbundet Väst och Socialnämnden, var för sig men framför allt i samverkan.

Dialog och synpunkter

Du vet väl att politiker och tjänstemän gärna hör dina tankar och idéer om hur kommunen kan utvecklas och förbättras?

Läs mer om hur du kan lämna synpunkter, ställa frågor, skicka förslag och lämna medborgarförslag.

Lokal politik i Vänersborg

I kommunfullmäktig sitter de 51 politikerna som blir utses vid allmänna val vart fjärde år.

Fullmäktige träffas en gång i månaden i kommunhuset på Sundsgatan 29. Dessa möten är öppna för alla som vill komma dit och lyssna.

Läs mer om kommunfullmäktige i Vänersborg

LUPP-undersökningen

Ett första steg i arbetet med att utveckla den kommunala ungdomspolitiken är att skaffa sig kunskap om hur ungdomarna har det och vad de tycker är viktigt. Som hjälp hämtar man kunskaperna från enkätundersökningen LUPP som går ut till elever i årskurs 8 på högstadiet samt årskurs 2 på gymnasiset.

Facebook

INSTAGRAM