Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

Publicerad 2018-05-28

Har du fått ett orättvist betyg?

Såhär går du tillväga om du upplever att du fått ett orättvist betyg.

Ett betyg ska inte vara något som kommer som en överraskning för en elev. Dock kan det ibland hända att en lärare missbedömer en elev. Därför kan det vara bra för dig att veta hur du går tillväga om du upplever att du får ett orättvist betyg.

Vad kan jag kräva att få veta av en lärare gällande mitt betyg?

Du kan alltid kräva en lärare information angående vilka grunder ditt betyg sätts på, och ge dig återkoppling i ditt skolarbete. Vill du eller din vårdnadshavare få information har ni rätt att få det från läraren som sätter betyget. Det är däremot inte tillåtet att överklaga ett betyg när det väl har satts. Därför är det viktigt att alltid ha en dialog med läraren angående var du ligger i ämnet.

Vad ska jag göra om jag blir orättvist bedömd?

Om du upplever att du blir diskriminerad eller orättvist bedömd kan du vända dig till rektorn innan betyget har satts, så att han/hon kan ta kontakt med läraren som bedömer dig orättvist.

Du kan också ta kontakt med andra lärare som undervisar samma ämne och låta de bedöma ditt arbete för att komma fram till om din lärare har gett dig ett orättvist betyg eller inte.

Vad händer om ett betyg har blivit fel?

Om ditt betyg har blivit uppenbart fel så kan din lärare ändra betyget i efterhand. Det kan bland annat ha att göra med läraren har förväxlat ditt betyg med någon annans betyg eller att läraren har missat ett bedömningsunderlag. Dock får en lärare inte sänka ett betyg efter det har satts.

Text: Boris

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM