Hoppa till innehåll
Ung i Vänersborg

Publicerad 2019-07-16

Nedläggningen av gymnasieprogram

Du har väl knappast missat nyheten om att vissa program försvinner från gymnasiet? Läs mer om vilka och varför.

I juni meddelade Kunskapsförbundet Väst att ett antal gymnasieprogram i Vänersborg och Trollhättan tas bort ur programbladet.

 

Vilka program berörs?

Birger Sjöbergsgymnasiet i Vänersborg kommer lägga ned estetprogrammet, spetsprogrammet i musik och den nationella idrottsutbildningen för bandy. De program som längre inte kommer erbjudas i Trollhättan är industriprogrammet på Nils Ericssongymnasiet och den nationella idrottsutbildningen för badminton vid Magnus Åbergsgymnasiet.

Från när gäller nedläggningen?

Beslutat gäller antagning från 2020. Elever som påbörjat sin utbildning från höstterminen 2019 påverkas inte av beslutet.

Varför läggs programmen ned?

Kunskapsförbundet Väst berättar att orsaken till att de inte kan behålla utbildningarna beror på att de inte finns tillräckligt mycket pengar. Lokalerna för dessa utbildningar kostar mycket pengar och nedläggningen är därför ett effektivt sätt att spara pengar på.

Camilla Kauffeldt som är verksamhetschef för gymnasieskolan på Kunskapsförbundet Väst säger - Jag önskar att vi hade en annan situation och att vi bara kunde fortsätta som vanligt.

Röster om nedläggningen

Ulrich Kaatz som är verksamhetsledare för Nationellt centrum för musiktalanger i Vänersborg var med och startade spetsutbildningen i musik 2007. Han säger att beslutet om nedläggningen av spetsprogrammet i musik känns besynnerligt och tråkigt eftersom ett Nationellt centrum för musiktalanger nyligen startats upp i Vänersborg.

Han är medveten om behovet av välutbildade elever efter gymnasiet och påpekar att varje elev som söker sig till spetsprogrammet från andra kommuner bekostas av sin hemkommun. Samtidigt tycker han att beslutet sviker musiklivet och Vänersborgs rykte som musikstad.

Linnéa är en av dem elever som läser Estetprogrammet på Birger Sjöbergsgymnasiet. Hon menar att beslutet om att lägga ner estetprogrammet talar emot kunskapsförbundets motto ”Bli så mycket du kan”. Linnéa syftar på att man inte kan bli vad man vill eftersom skolan inte erbjuder alla utbildningar. Många av kurserna på Estetprogrammet inkluderar elever från flera årskurser, exempelvis i ensemblen och i körerna. Detta kommer därför att påverka de sista årskurserna på estetprogrammet.

Alice som går spetsutbildningen i musik på Birger Sjöberggymnasiet menar att detta är ett stort nederlag för Vänersborg som musikstad. Hon säger att det är jättetråkigt och att det är en väldigt bra linje. Hon berättar också att det är viktigt att bevara musiken som gör Vänersborg speciellt.

Möjlighet att ändra beslutet

Den slutgiltiga rösten om nedläggningen av programmen har politiker från Vänersborg och Trollhättan som utgör Kunskapsförbundets styrelse.

Kommunerna kan även tillföra extra pengar utöver vad de betalar idag för att bekosta att programmen är kvar.

Text: Frida, Eddie och Nadiah

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Södergatan 16 A

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se

Facebook

INSTAGRAM