Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

Publicerad 2020-05-11

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Om ett betyg känns orättvist

Vad gör man om man får ett orättvist betyg?

Vad kan man som elev få veta av en lärare gällande sitt betyg?

Du har alltid rätt att få veta hur läraren bedömer dina prestationer. Bedömningen ska bygga på kunskapskraven. Minst en gång per termin ska du automatiskt få information om hur du ligger till i alla ämnen som du får undervisning i. Med andra ord har du alltid rätt att få en förklaring till varför du fått ett visst betyg. Vänd dig till den läraren som undervisar i ämnet som du har frågor och funderingar kring. Det är alltid bra att prata med dina lärare regelbundet för att veta hur du ligger till.

Hur ska man gå tillväga om man blir orättvist bedömd?

I första hand ska du vända dig till läraren som du upplever har bedömt dig på ett orättvist sätt. Fråga om en förklaring till betygsbedömningen. Om förklaringen som du får är svag eller inte är relevant ska du vända dig till din mentor eller rektor. Berätta för dem att du har blivit utsatt för en orättvis bedömning.

Det är mycket viktigt att göra detta INNAN betygen är satta! Ett satt betyg kan inte överklagas och därför utreder Skolinspektionen inte anmälningar om att lärare har satt felaktiga betyg. Därför är det extra viktigt att du pratar med din lärare om hur du ligger till innan betygen sätts.

Vad händer om ett betyg har blivit fel?

Ibland kan ett betyg satts uppenbart fel. Till exempel på grund av skrivfel, förväxling av elever eller att läraren missat ett bedömningsunderlag. Då kan en lärare eller i vissa fall rektor se till att felet rättas.

Sammanfattat

  1. Kolla upp hur du ligger till innan betygen sätts.
  2. Prata med läraren vilket betyg som du förväntas få.
  3. Ta upp med din lärare, mentor eller rektor om du tror att du har blivit orättvist bedömd.

Text: Nadia

KONTAKT

Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg

Besöksadress:
Sundsgatan 29

Telefon växel:
0521-72 10 00

E-post myndigheten:
kommun@vanersborg.se