Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

Publicerad 2021-10-15

Denna sida är äldre än sex månader, och innehållet kanske inte längre är aktuellt.

Är du mellan 15–24 år och varken arbetar eller studerar?

Två killar sitter på toppen av en klippa och spanar över landskapet

Arbetsmarknadsenheten ingår i VI-projektet som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Resurshuset i Vänersborg vänder sig till dig som bor i kommunen och som vill komma närmare arbetsmarknaden.

Där kan du få träffa en handledare och få stöttning att skapa en individuell framtidsplan. Det innefattar aktiviteter som bidrar till inträde i arbetslivet eller studier. Aktiviteterna i verksamheten kännetecknas av att mötas utifrån ledorden omtanke, delaktighet och utveckling.

För att få veta mer eller ta del av aktiviteterna kan du komma på deras fysiska drop-in tider, ringa eller mejla.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Vi-projektet

Besöksadress
Resurshuset
Östra vägen 5

Kontaktperson
Jenny Adamsson

Telefon
0722 - 089 228

E-post
jenny.adamsson@vanersborg.se

Öppettider
Drop-in under oktober & november månad

Jämna veckor;
Måndag kl.10-00-12:00

Ojämna veckor;
Måndagar kl.13:00-15:00