Hoppa till innehåll
Bilden innehåller texten Ung i Vänersborg.

Publicerad 2021-10-15

Är du mellan 15–24 år och varken arbetar eller studerar?

Två killar sitter på toppen av en klippa och spanar över landskapet

Arbetsmarknadsenheten ingår i VI-projektet som ägs av VGR Folkhögskoleförvaltningen och medfinansieras av Europeiska socialfonden.

Resurshuset i Vänersborg vänder sig till dig som bor i kommunen och som vill komma närmare arbetsmarknaden.

Där kan du få träffa en handledare och få stöttning att skapa en individuell framtidsplan. Det innefattar aktiviteter som bidrar till inträde i arbetslivet eller studier. Aktiviteterna i verksamheten kännetecknas av att mötas utifrån ledorden omtanke, delaktighet och utveckling.

För att få veta mer eller ta del av aktiviteterna kan du komma på deras fysiska drop-in tider, ringa eller mejla.

KONTAKT

Vänersborgs kommun
Arbetsmarknadsenheten
Vi-projektet

Besöksadress
Resurshuset
Östra vägen 5

Kontaktperson
Jenny Adamsson

Telefon
0722 - 089 228

E-post
jenny.adamsson@vanersborg.se

Öppettider
Drop-in under oktober & november månad

Jämna veckor;
Måndag kl.10-00-12:00

Ojämna veckor;
Måndagar kl.13:00-15:00

Facebook